عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی و احساسی پیام ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است. بر اساس این فن تلاش 1 می شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد، تلاش شده است روش های کمّی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود. نویسنده در این مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می باشد. به حوزه تحلیل داده ها در تحلیل محت ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.