عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی " پرسشنامه چند بعدی کیفیت زندگی بیماران HIV/AIDS "(Mqol-HIV/AIDS) با استفاده از دو روش کلاسیک و سوال-پاسخ است. پرسشنامه مزبور دارای 40 سوال بوده که پاسخ های آن بر روی یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای از "هرگز" تا "همیشه" قرار دارد. این پرسشنامه دارای 10 زير مقياس می باشد که عبارتند از: سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، كاركرد جسمانی، كاركرد اجتماعی، حمایت اجتماعی، كاركرد شناختی، وضعيت اقتصادی، رابطه با همسر، كاركرد جنسی و مراقبت های پزشکی. ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های روان سنجی "پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی " بااستفاده از دو نظریه کلاسیک و نظریه جدید اندازه گیری(سوال –پاسخ) در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران است. نمونه آماری این پژوهش از 500 دانش آموز دختر وپسر شاغل به تحصیل در دبیرستان های دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 94 – 93 مشغول به تحصیل هستند وبه روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، تشکیل شده است . سپس این نمونه جهت براورد پارامترها و برازش مدل با داده ها مورد بررسی قرار گرفت.به منظور ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سوالات آزمون سنجش آمادگی ورود به دبستان در سال 1391 بوده است. بدین منظور از بین کلیه شرکت‌کنندگان در طرح سنجش، یک نمونه 1200 نفری از آزمودنی‌ها به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس این نمونه جهت برآورد پارامترها و برازش مدل با داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن طبق نظریه کلاسیک اندازه‌گیری، واریانس سوالات، ضریب دشواری، ضریب تمیز و ضریب پایایی آزمون محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن براساس نظری ...

هنگامی که تصمیم‌گیریهای مهم بر اساس نتایج آزمون اتخاذ می‌شود می‌بایست به شدت از هر گونه سوگیری اجتناب کرد، زیرا که ممکن است، نمرات آزمون‌دهندگان به طرز ناعادلانه‌ای تحت تآثیر قرار بگیرد.مطالعه حاضر با هدف بررسی کارکرد افتراقی سوال در آزمون تیمز 2007 در درس علوم مقطع سوم راهنمایی با توجه به متغیر جنسیت وهمچنین مقایسه نظریه کلاسیک وسوال-پاسخ در تعین کارکرد افتراقی سوال انجام گرفت، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از 14 دفترچه آزمون دفترچه شماره یک جهت تجریه وتحلیل انتخاب، ا ...

پیشرفت‌های اخیر در حوزه تکنولوژی کامپیوتر و مدل‌های جدید اندازه‌گیری، بیش از گذشته سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای روان‌شناختی را دگرگون ساخته است. مدل‌های اندازه‌گیری نظریه پرسش ـ پاسخ و کاربردهای اصلی آن، از جمله سنجش کارکرد افتراقی پرسش، اجرای سنجش انطباقی کامپیوتری و ایجاد بانک پرسش برای حل مسائل عملی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی سرنوشت‏ساز توسعه یافته‌اند. در نظام آموزشی کشور ما سالانه، آزمون‌های علمی برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برگزار می‌شود. این آزمون، آزمونی اس ...

یکی از ملزومات هر سازمان سنجش پرسنل آنست که ترکیب آن با فناوری اطلاعات، به آزمون‌های الکترونیکی می‌رسد. گزینش تصادفی سوالات و نهایتا تکرار بیش ازحد برخی سوالات در آزمون‌های متعدد، از معضلات این سیستم‌هاست. آزمون تطبیقی کامپیوتری ، که متاسفانه در ایران چندان مورد توجه قرارنگرفته مناسب مواقعی است که تعداد آزمون‌دهنده زیاد می‌باشد. در CAT با تکیه بر نظریه سوال-پاسخ، افراد سوالاتی مطابق توانائی‌هایشان می‌گیرند، نمرات بلافاصله براساس پارامترهای هر سوال محاسبه می شوند. در این پژو ...

در این پژوهش به بررسی کارکرد افتراقی سؤال در آزمون شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان پرداخته شد. این آزمون دارای 4 خرده مقیاس شامل روان پریش خویی ، روان رنجورخویی ، برونگرایی- درونگرایی و دروغ سنج می باشد. در پژوهش های قبلی همواره بین نمرات زنان و مردان تفاوتهایی مشاهده شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته شد که آیا این تفاوت نمرات در دو گروه حاصل کارکرد افتراقی سؤالات است یا ناشی از تفاوت واقعی گروه ها است؟ نمونۀ پژهش 700 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین ...

هدف این پژوهش، سنجش هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی برپایه دو مدل کلاسیک و صفت مکنون بوده است. برای این مقصود 435 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش به گونه تصادفی از مراکز استعدادهای درخشان و 449 نفر از دانش‌آموزان عادی با روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای به گونه تصادفی از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شده‌اند. برروی هر دو گروه، آزمون 50 سوالی هوش سیال کتل مقیاس 3 فرم A اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس دو مدل کلاسیک و IRT انجام گرفته است. برآورد اعتبار از طریق آلفای‌کر ...

این تحقیق قصد دارد که با مقایسه دو نظریه کلاسیک سنجش و سوال-پاسخ از لحاظ نظری و عملی دیدگاه تازه ای را پیش روی محققان و متخصصان حیطه آموزش زبان انگلیسی قرار دهد. در مرحله بعدی، به ارزیابی و تخمین کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور تخصصصی زبان انگلیسی سال 1384 در دو گروه جنسی مرد و زن خواهد پرداخت. پس از آن با استفاده از نظریه سوال-پاسخ بانکی از سوالات کنکور تخصصی زبان انگلیسی سال های 1384-1381 تهیه خواهد شد. در نهایت، باز هم با استفاده از نظریه سوال-پاسخ سعی می شود تا مدل کا ...