عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق قصد دارد که با مقایسه دو نظریه کلاسیک سنجش و سوال-پاسخ از لحاظ نظری و عملی دیدگاه تازه ای را پیش روی محققان و متخصصان حیطه آموزش زبان انگلیسی قرار دهد. در مرحله بعدی، به ارزیابی و تخمین کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور تخصصصی زبان انگلیسی سال 1384 در دو گروه جنسی مرد و زن خواهد پرداخت. پس از آن با استفاده از نظریه سوال-پاسخ بانکی از سوالات کنکور تخصصی زبان انگلیسی سال های 1384-1381 تهیه خواهد شد. در نهایت، باز هم با استفاده از نظریه سوال-پاسخ سعی می شود تا مدل کا ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی " پرسشنامه چند بعدی کیفیت زندگی بیماران HIV/AIDS "(Mqol-HIV/AIDS) با استفاده از دو روش کلاسیک و سوال-پاسخ است. پرسشنامه مزبور دارای 40 سوال بوده که پاسخ های آن بر روی یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای از "هرگز" تا "همیشه" قرار دارد. این پرسشنامه دارای 10 زير مقياس می باشد که عبارتند از: سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، كاركرد جسمانی، كاركرد اجتماعی، حمایت اجتماعی، كاركرد شناختی، وضعيت اقتصادی، رابطه با همسر، كاركرد جنسی و مراقبت های پزشکی. ...

در این پژوهش به بررسی کارکرد افتراقی سؤال در آزمون شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان پرداخته شد. این آزمون دارای 4 خرده مقیاس شامل روان پریش خویی ، روان رنجورخویی ، برونگرایی- درونگرایی و دروغ سنج می باشد. در پژوهش های قبلی همواره بین نمرات زنان و مردان تفاوتهایی مشاهده شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته شد که آیا این تفاوت نمرات در دو گروه حاصل کارکرد افتراقی سؤالات است یا ناشی از تفاوت واقعی گروه ها است؟ نمونۀ پژهش 700 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین ...