عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کنش‌های هر فرد در صحنه‌ی اجتماع با سرمایه‌هایی که در اختیار اوست، ارتباط نزدیکی دارد و می‌تواند او را به شناختی از خود و دیگران برساند. شناخت روابط و هویت اجتماعی یک جامعه با مطالعه‌ی آثار هنری آن میسر می‌شود و رمان به عنوان یک فرم هنری مدرن براساس نظریه‌ی بازتاب برگردانی از زندگی اجتماعی است. به همین سبب با استفاده از رویکردهای مدرن جامعه‌شناسی می‌توان به بررسی متون ادبی پرداخت و به این ترتیب به شناخت هویت بخشی از جامعه دست یافت. فریبا وفینویسنده‌ی تجربه‌گرایی است که ...