عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدل های گوناگونی می تواند واحدهای تصمیم گیرنده را رتبه بندی نماید. در این پایان نامه روش هایی از رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده بر مبنای تغییر مجموعه مرجع در مجموعه امکان تولید ثابت و متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. کار با ارائه روشی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارای رأسی بر مبنای تغییر مجموعه مرجع آغاز می گردد. در این روش، رتبه بندی هر یک از واحد های کارای بر مبنای حذف این واحد از مجموعه مرجع واحدهای تصمیم گیرنده ناکارا، در مجموع ...

به طور کلی احتمال، ویژگی ذاتی مکانیک کوانتومی می‏باشد. این مفهوم جزء لاینفک مکانیک کوانتومی است و قابل حذف نمی‏باشد. یکی از تحقیقاتی که برای حذف احتمال از مکانیک کوانتومی انجام شده است بررسی‏های دوچ است که جزئیات این بحث در این تحقیق به تفصیل توضیح داده می‏شود. همچنین با توجه به این که نظریه بازی یک نظریه تصمیم‏گیری است تمایل زیادی برای تعمیم این نظریه به حوزه احتمالات کوانتومی وجود دارد. در نظریه بازی، بازی‏های زیادی می‏توان نام برد که این بازی‏ها جنبه و نمودهای زیادی از جمل ...

تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان رویکرد کمی قدرتمندی به‌منظور ارزیابی کارایی و محک‌زنی در کاربردهای مختلف و متعددی در سراسر جهان پذیرفته شده است. تحلیل پوششی داده‌ها مانند یک جعبه‌ی سیاه عمل می‌کند. به همین دلیل در سال‌های اخیر در توسعه‌ی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مطرح شده‎است. لذا در این پایان‌نامه چارچوب تلفیقی روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای همراه با تکنیک درخت تصمیم برای محک‌زنی سازمان‌ها ارائه شده‌است، که در آن مدلی جهت تحلیل نتایج و کشف قواعد مستتر ...

در این پژوهش با توجه به این امر که بهبود وضع موجود در هر زمینه ای مستلزم شناخت عوامل موثر در ارتقای این وضعیت است، سعی شده تا با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل عوامل کیفیت و محیط زیست علاوه بر زمان و هزینه، انتخاب بهینه ترکیب روشهای اجرای فعالیتهای پروژه شهری، با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندهدفه (MODM) فازی برای پروژه «احیاء میدان امام علی(ع) اصفهان» (موردمطالعه) به عنوان یکی از جامعترین پروژه های موجود در کلانشهرهای کشور از حیث وسعت عملیات، انجام شود. در همین راستا با است ...

محتوای اصلی این پایان نامه بر مبنای چگونگی تاثیرگذاری سپر دفاع موشکی آمریکا بر سیاست های روسیه در قبال پرونده اتمی ایران شکل گرفته است. در این ارتباط، عوامل موثر بر سیاست خارجی روسیه بر مبنای" نظریه تصمیم گیری جیمز وزنا" مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه هر کدام از عوامل به خصوص" متغیر نظام گرایانه" مورد تاکید بوده است. در ادامه، به جایگاه پرونده اتمی ایران در سیایست خارجی روسیه در دوره های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در این میان اثر بخشی سپر دفاع موشکی د ...

است. ”پیشرو” ?? نامتمرکز دو سطح ?? ی تصمیم گیری با سازمانده _ مسئله ?? ی ?? سطح _ دو ?? ریزی خط _ برنامه گذارد. ?? ر تأثیر م ?? سطح بر سطح دی ?? در سطح بالا و ”پیرو” در سطح پایین قرار دارد. تصمیم گیری در ی ?? گیرد و روش ?? با پارامترهای فازی مورد مطالعه قرار م ?? دو سطح ?? ریزی خط _ در این پایان نامه، برنامه ?? دو سطح ?? ریزی خط _ فازی با استفاده از مسائل برنامه ?? دو سطح ?? ریزی خط _ برای حل مسائل برنامه ها، _ گرنده _ تصمیم ?? گیرد. به علاوه در این پایان نامه، با فرضرفتا ...

مسئله حمل و نقل چندهدفی خطی، نوع خاصی از مسئله بردار مینیمم است که عموماً همه قیدهای آن از نوع تساوی و اهداف آن نامتناسب و در تقابل با هم هستند. در این پایان نامه، روش برنامه‌ریزی فازی را برای تعیین جواب بهینه توافقی مسئله حمل و نقل چندهدفی ارائه می‌کنیم و عملکرد آنرا بوسیله اندازه‌گیری درجه دقت جواب توافقی نسبت به جواب ایده‌آل با استفاده از خانواده‌ای از توابع فاصله بررسی می‌کنیم. همچنین مدل برنامه‌ریزی فازی جمعی نیز برای حل مسائل حمل و نقل چندهدفی ارائه می‌شود. و در پایان ب ...

در بسیاری از کاربردهای علم آمار در تجزیه و تحلیل ریسک داده‌های مالی، نظریه تصمیم و غیره نیاز به مدل‌بندی کمیت‌های غیر محتمل چندگانه را پر رنگ‌تر و مهم‌تر می‌سازد. شبکه-های بیزی و تابع‌های مفصل دو رهیافت خیلی رایج در مدل‌بندی توأم کمیت‌های غیر محتمل بوسیله توزیع‌های احتمالی آنها می‌باشد. در این رساله به معرفی روش‌های جدید در زمینه توابع مفصل که با توسط مطالعات کوک، بدفورد، کورویکا، دانش‌خواه و دیگران بر روی مدل واین به عنوان رهیافتی برای ساختن توزیع‌ها با بعد بالا صورت گرفته ا ...

در این پایان‌نامه به مرور برخی از روش‌های اصلی محاسبه اندازه نمونه از دیدگاه کلاسیک و دیدگاه بیزی می‌پردازیم. ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شود که چرا به سراغ روش بیز می‌رویم و از روش کلاسیک استفاده نمی‌کنیم. با فرض اینکه نمونه ای تصادفی دارای توزیع نرمال باشد به این سوال پاسخ خواهیم داد. از طرفی یک نمونه با اندازه‌ی بهینه هزینه‌ی زیادی ندارد و دقت کافی را فراهم می‌کند. چون توزیع نمونه به چند پارامتر بستگی دارد، محاسبه‌ی نمونه با اندازه بهینه در روش کلاسیک همیشه آسان نیست. تل ...