عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این نوشتار به بررسی تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره عرضه فازی، شامل دو تولیدکننده کالاهای مکمل و یک خرده- فروش میپردازیم که در این زنجیره تقاضای مشتریان و هزینه تولید تولیدکنندگان به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته می شوند. دو ساختار مختلف برای توزیع قدرت بین اعضای زنجیره تعریف شده است: ساختار متمرکز و ساختار غیر متمرکز که در ساختار غیرمتمرکز فرض می شود خردهفروش از قدرت بیشتر ی برخوردار است و قیمتهای بهینه در هر ساختار، با بکارگیری نظریه مجموعه فازی و رویکرد نظریه بازیها ...

اخیراً استفاده از مدلهای مختلف همکاری در تحلیل بازارهای رقابتی بین دو یا چند شرکت، بسیار مورد توجه بوده است. معمولاً در یک بازار همکارانه، شرکتها سود بیشتری نسبت به بازارهای رقابت کامل به دست می آورند و به همین دلیل است که مایل به ایجاد ائتلاف دو یا چند قطبی با رقیبان خود هستند. یکی از مسائلی که شرکتها در چنین ائتلافهایی همواره با آن روبه رو هستند، مباحث مربوط به قرارداد و نحوه تنظیم صحیح آن می باشد. معمولاً نقض یکجانبه ی قرارداد توسط یکی از شرکتها، سود آن شرکت را افزایش داده ...

بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضه‌های آبخیز با استفاده از برنامه‌ریزی خطی، سامانه اطلاعات جغرافیایی و با توجه به دیدگاه متضاد نیازها و منابع محدود زمین، یکی از روش‌های مدیریتی مناسب برای رسیدن به پایداری و نیز تخصیص بهینه اراضی به منظور رسیدن به بیشترین سود است. پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکاری جهت بهینه‌سازی کاربری‌ها در فرآیند آمایش سرزمین با استفاده از برنامه‌ریزی خطی چندهدفه و حل تعارضات ایجاد شده در فرآیند آمایش سرزمین با نظریه بازیها، در شهرستان‌های گرگان و کردکوی انجام شد. ...

برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می‌باشد. به‌طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر ...