عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موسسۀ تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشگاه فرانکفورت، يکي‌ از دستاوردهاي مهم مارکسيسم غربي پس از لوکاچ بود که در سال 1923 در شهر فرانکفورت آلمان تاسيس شد. ميراث فکري و نظري اين موسسه، بعدها با نام«مکتب فرانکفورت» يا «نظريه انتقادي» مشهور شد. نقد مدرنیسم، صنعت تکنولوژی، نقد فرهنگ و فرآیند عقلانیت جامعة مدرن از «عصر روشنگری» تاکنون، مهمترین محورهای اندیشه اصحاب مکتب فرانکفورت است. مکتب فرانکفورت با ارائۀ نظریۀ فرهنگ، در واقع به دنبال احیای آرمان‌های اومانیستی‌ای بود که در نظام س ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی اهمیت بالا بردن تفکر انتقادی دانشجویان زبان از طریق تدریس برخی از تکنیک های تحلیل انتقادی کلام طراحی شده است. هدف این تحقیق بررسی هر گونه تغییر در توانایی دانشجویان زبان انگلیسی مقطع کارشناسی در پی بردن به لایه های نهان معنای موجود در متون، بررسی هر گونه تغییر در نگرش آنها نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تغییر در آگاهی انتقادی زبان آنها قبل و بعد از تدریس خواندن انتقادی از طریق تکنیک های تحلیل انتقادی کلام می باشد. به این منظور سه جفت گزارش خبر ...

تحلیل گفتمان انتقادی از نظریات میشل فوکو است که سیری تکوینی از مباحث تحلیل گفتمان را طی می‌کند و در آن، از حد توصیف زبانی صرف، پا را فراترنهاده و مراحل مختلف شکل‌گیری گفتمان را در دو حوزه اجتماعی و زبان‌شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این دیدگاه متن ادبی همانند سایر متن‌های سیاسی، اجتماعی و.... هدفی ارتباطی دارد. تحلیلگر خوانش‌های متفاوت از یک متن را که حاصل وجود ایدئولوژی‌های گوناگون در سه سطح توصیف(واژگان و نحو)، تفسیر و تبیین، بررسی میکند. هوشنگ گلشیری و زویا پیرزاد دو ن ...

نظریه معنای همه جانبه دانش زبانی را دانشی ضمنی می داند. همین موضوع باعث شده تا انتقاداتی یه آن وارد شود. در این زساله یه یکی از این انتقادات که بر اساس ملاحظات موسوم به "پیروی از قواعد" طرح شده پرداخته و با استفاده از نظر رایت به آن پاسخ داده می شود. ...

در بررسي موج جديد ديدگاه هاي روابط بين الملل، اين حوزه عرصه تئوري نيست و رويكردهاي جديد خبر از مرگ تئوري و تئوري پردازي مي دهند. عرصه اي كه مدتي به واسطه تسلط پوزيتيويسم عصر فرانظريه خوانده مي شد و قائل به توانايي رسيدن به ذات و عين پديده ها بود. اما اكنون اين تفكر به نوعي زير سوال رفته چرا كه تعصب به تئوري، به منزله ايجاد زندان براي خود تلقي مي شود. در اين موج پذيرفتن نظريه به منزله پذيرفتن اين فرض خواهد بود كه جامعه انساني به ابژه تبديل شده است. نقدي كه به دلايلي شامل نظريه ...

آموزش و پرورش انتقادی نظریه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت است که بر پرورش تفکر و آگاهی انتقادی دانش‌آموزان تأکید فراوانی دارد و عناصر برنامه‌درسی در آن به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که شناخت انتقادی در رابطه با مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارتقا یابد. در این حوزه اندیشمندان زیادی آرا و عقاید خود را مطرح کرده‌اند. پائولو فریره یکی از سرشناس‌ترین آنهاست که در مقام نظر و عمل اندیشه‌های خود را طرح و پیاده‌ کرده است. او روش آگاهی‌بخش خود را به‌ویژه در زمینه سوادآموزی در کشورهایی که ...

موسسه تحقیقات اجتماعی در دانشگاه فرانکفورت، اصطلاح نظریه ی انتقادی را ابداع کرد که زاییده ی شرایط ویژه ی اجتماعی و فرهنگی آلمان پس از جنگ جهانی اول است. نظریه ی انتقادی را مکتب فرانکفورت نیز نامیده اند، هر چند این دو مفهموم به یک معنی نمی باشد اما رابطه ای که میان این دو وجود دارد عموم و خصوص مطلق است. هدف نظریه پردازان مکتب فرانکفورت، ایجاد تغییرات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی برای جوامع سرمایه داری دوران خود بود، آنها قصد داشتند با کمک آثارشان و با افشای تضادهای زیربنایی جوام ...

بحث از چیستی نظریه‌ی تربیتی و روش نظریه‌پردازی در تربیت، از مهم‌ترین مسائل در فلسفه‌ی دانش تربیتی است. پژوهش حاضر به تبیین دیدگاه‌های ولفگانگ برزینکا و ویلفرد کار به‌عنوان دو فیلسوف تربیتی که به بررسی تفصیلی چیستی نظریه‌ی تربیتی پرداخته‌اند، اهتمام می‌ورزد. نقد و تحلیل دیدگاه‌های این دو اندیشمند درباره‌ی نظریه‌ی تربیتی و نظریه‌پردازی در تربیت، با نقد مبانی آنها در فلسفه‌ی علوم اجتماعی و انسانی انجام می‌پذیرد. نقطه‌ی اتّکا در این نقد مبنایی، اصول و قواعد واقع‌گرایی صدرایی (به‌ ...

هدف پژوهش بررسی فلسفه فناوری اطلاعات در تربیت از دیدگاه نظریه پردازان معاصر انتقادی تعلیم وتربیت با تاکید بر برنامه درسی پنهان است.روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل تطبیقی وقیاس عملی است که از رویکردهای پژوهش کیفی می‌باشند.براساس یافته های پژوهش ،ماهیت فناوری اطلاعات از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی خنثی نبوده، بلکه دارای ماهیت هنجارین می باشدبه گونه ای که نظریه پردازان بازتولید بر نقد سیاسی اقتصادی فناوری اطلاعات تاکید دارند ولی نظریه پردازان مقاومت بر نقد جامعه شناسانه فنا ...