عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

این تحقیق به بررسی و آزمون اریب رفتاری تمایلی - گرایش سرمایه‌گذاران به فروش (شناسایی) زودهنگام سهام سودآور و نگه‌داری بلندمدت سهام زیان‌ده - در بورس تهران از طریق تحلیل عملکرد معاملاتی 50 شرکت سرمایه‌گذاری فعال‌تر طی سال‌های 1381 تا 1384 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به شناسایی سود نسبت به زیان دارند. نتیجه به دست آمده دیگر این تحقیق، عدم بروز این اریب رفتاری به میزان بیش‌تر در ماه پایانی سال مالی در مقایسه با سایر ماه‌ها در رفتار معام ...

علیرغم وجود طرفداران فرضیات بازار کارا ، استثنائاتی به وجود آمد که تئوریهای عقلایی قادر به پاسخگویی آن نبودند. لذا در دهه 1980 حوزه جدیدی به نام مالی رفتاری وارد علم مالی شد که قادر به تبیین استثنائات با استفاده از علوم روانشناسی بود؛ در این حوزه تاکید زیادی بر رفتار سرمایه گذاران می‌شد.در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مالی رفتاری به بررسی حجم معاملات سهام پرداخته می‌شود و رابطه آن با سقف و کف قیمتی سهام بررسی می‌شود. در این پژوهش دو فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد که طبق آن ...