عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 352

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیش از سه دهه از زمانی که شواب برای نخستین بار قلمرو برنامه درسی را در شرف مرگ و نیستی خواند می گذرد. اسن باور که شواب به مثابه یکی از صاحب نظران برجسته رشته برنامه درسی آن را ابراز می کرد همراه با عوامل و شرایط دیگر موجب وارد آمدن شوک و در نتیجه به جریان افتادن کوششهای دامنه داری برای رهایی از این وضعیت بحران زده شد. شواب خود یکی از افرادی بود که برای تحقق این هدف بسیار تلاش کرد. از نظر وی مبدا و منشا بحران یاد شده را می بایست در تئوری زدگی یل رویارویی بیش از حد نظری با پرید ...

اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است. این نه مورد عبارتند از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند. برخی نیز مانند سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند، ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده، پرداخت زکات در اشیایی به جز موارد نه گانه را نیز واجب دانسته اند. نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شعیه، صرفدار اندکی داشته ولی بر اثر ...
نمایه ها:
زکات | 
نظریه | 

شش سیگما پدیده شگفت انگیزی است که در صنعت مورد اقب ال عمومی گسترده ای قرار گرفته است اما دارای شالوده نظری و مبنای تحقیقاتی خاصی به جز مطالعه کارهای عملی نیست . تحقیق علمی دقیق درباره این پدیده مستلزم فرمولاسیون و شناخت نظریات کارآمد در ارتباط با آن می باشد . این مقاله به درک و شناخت پدیده شش سیگما از منظر ن ظریه هدف می پردازد و برای تدوین مبنای تعریف و نقطه حرکت با معرفی مختصر روش شناسی شش سیگما آغاز می شود . سپس با بررسی نظریه هدف مبنایی برای پیشنهادات مربوط به ارتباط شش سی ...
نمایه ها:
اهداف | 
کیفیت | 
نظریه | 

کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران عنوان مصوب برای این پایان نامه که به منظور رعایت اختصار انتخاب شده است مشتمل بر چند اصطلاح تخصصی و یک مفهوم محذوب و مستتر میباشد. کیفر عبارت است از انواع واکنشها و تدابیری که تحت عنوان مجازات از سوی نظام سیاسی به موجب قوانین کیفری مصوب یا رویه قضایی درصورت ارتکاب جرم نسبت به اعضا جامعه اعمال میشود. نظریه حقوق بشر یا به عبارت صحیح تر نظریه حق به اعتقاد تعداد زیادی از فیلسوفان عبارت است از اراده آزاد تضمین شده و آنچه امروزه به نظریه حق ...

موضوع این تحقیق کاربست نظریه complexity در محیطهای آموزشی با هدف پرورش استقلال دانشجویان و یافتن روشی جدید برای درک عمیق تر جوانب مختلف آموزش EFL است. در جریان تحقیق و در یک دوره هشت هفته ای اصول نظریه comolexity در محتوای آموزشی EFL با 31 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهراء به اجرا درآمد. استفاده از روشهای کمی و کیفی در تحلیل نهایی از کاربست نظریه complexity نشان می دهد که استفاده از اصول بنیادین این نظریه مانند اصل پویایی اصل خودساماندهی و اصل تعامل در قبول مسئولیت از سوی دانش ...
نمایه ها:
آموزش | 
نظریه | 

بررسی رابطه اخلاق با عقلانیت برای دست اندرکاران آموزش و پرورش و بخصوص آموزش و پرورش اخلاقی حائز اهمیت ویژه است. برهمین اساس لازم است نظریه ‏‎‎‏های اخلاقی با رجوع به معیارعقلانیت مورد ارزیابی قرارگیرند، زیرا فقط آن دسته ازنظریه‏‎‎‏های اخلاقی می توانند مبنایی برای آموزش و پروش اخلاقی دانسته شوند که اخلاق را امری عقلایی دانسته و گزاره‏‎‎‏های اخلاقی را واجد بار شناختی بدانند. دراین نوشتار نظریه خودگرایی اخلاقی بر اساس معیارعقلانیت بررسی شده و با توضیح و تبیین تردیدها و ایرادهایی ...

معقول های ثانی فلسفی ابزارهای نگرش فلسفی اند، و فیلسوف با به کار گرفتن آنها می خواهد اسرار و حقایق جهان هستی را کشف و تبیین کند. بنابراین اعتبار فلسفه در گروه ارزش و اعتبار این دسته از مفاهیم است. از این رو یکی از مباحث بنیادین درباره حقیقت فلسفه، پژوهش پیرامون اعتبار معقول های ثانی فلسفی است. این نوشتار نظریه صدرالمتالهین را مبتنی بر اثبات «وجود رابط» برای معقول های ثانی فلسفی از چند حیث مورد نقد قرار می دهد: کاربرد «وجود رابط» که خود از معقولهای ثانی است به منظور اثبات وجود ...

-1 مجزا کردن دیدگاه خاص رئالیستی که در آن مسالهء نزدیک بودن یک نظریه به حقیقت (در مقایسه با نظریه‌های رقیب ) قابل طرح می‌شود و سپس طرح مساله. -2 معرفی اهم تعریفات ارائه شده از مفهوم (نزدیکی به حقیقت ) و بررسی اشکالات آن‌ها -3 مشخص ساختن شاخص‌هائی که بر نزدیکی یک نظریه فیزیکی به حقیقت در مقایسه با رقیب آن دلالت می‌نمایند. ...
نمایه ها:
حقیقت | 
نگرش | 
نظریه | 
فیزیک | 

این مجموعه که حاوی دو اثر پژوهشی و سه ترجمه است از نظر موضوعی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. در بخش اول ابتدا نگاهی مجمل به تاریخچه مطالعات و برخی نظریه‌های اساسی ارتباطی انداخته شده است و سپس در دنباله همین مبحث ترجمه دو فصل از کتاب "مقدمه‌ای بر مطالعاتی در زمینه ارتباطات " نوشته جان فیک آمده است که در آن الگوها و مدلهای اساسی ارتباطی مطرح شده‌اند. در بخش دوم این مجموعه ابتدا متن دو ترجمه ارائه شده است که در آنها به تاثیر تحولات اخیر ارتباطی و اطلاعاتی بر جوامع آی ...