عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این بررسی دستیابی به پاسخهای دو پرسش زیر است : -1 میزان بیننده و شنونده تلویزیون و رادیو در روز قبل از انجام نظرخواهی (چهارشنبه 1364/2/4) چقدر بوده است ؟ -2 میزان بیننده و شنونده برنامه‌های مختلف تلویزیون و رادیو در روز یادشده چقدر بوده است ؟ جامعه آماری مورد نظر افراد 6 سال به بالایی بوده‌اند که در شهر تهران امکان تماس تلفنی با آنها وجود داشته است . عمده دلایل عدم تماشای تلویزیون در روز فوق عبارتند از: مشغله، نبودن در خانه، خوب نبودن برنامه‌های تلویزیون. یا ...

بنا به درخواست شفاهی سرپرست رادیو تلویزیون آموزشی، مرکز ارزشیابی اقدام به نظرخواهی از مردم تهران درباره برنامه‌های تلویزیون آموزشی بعد از انقلاب نمود هدف از انجام این نظرخواهی گردآوری، نظرات مردم در مورد کیفیت و ساخت پخش برنامه‌ها و همچنین در مورد پخش برنامه‌های کلاسیک می‌باشد. نتایج حاکی از آنست که با بالارفتن میزان پاسخگویان میزان تماشای تلویزیون آموزشی کم‌تر می‌شود و دلیل آنرا عدم اطلاع از ساعت پخش برنامه‌های تلویزیون آموزشی اعلام کرده‌اند. ساعت پخش برای تما ...

هدفازاین پژوهش بازنگری به پژوهشهای نظرخواهی سالهای 58و59 وبررسی چگونگی نگرش مردم درطی این مدت است .نتایج این تحقیق که برمبنای یک نمونه 500 نفری صورت گرفته بدین شرح‌است :بهترین برنامه های رادیویی به ترتیب میزان شنونده -2 کارگر-3 بامدادی بوده است .ازمیان برنامه های تلویزیونی فیلم های سینمایی با54( درصد) بیننده بالاترین درصد راداشته اند. ...

بررسی حاضر، نظرخواهی از مردم تهران درباره ورزش و برنامه‌های ورزشی تلویزیون است که با نمونه‌ای شامل 725 نفر از مردم ساکن تهران، با روش پیمایشی، توسط پرسشگران آموزش دیده مرکز صورت گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 79 درصد گروه نمونه بیننده برنامه‌های ورزشی سیما بوده‌اند. و مهمترین اهدافی که برنامه‌های ورزشی دنبال می‌کنند از نظر پاسخگویان "افزایش اطلاعات ورزشی" و "سرگرم‌کننده بودن" آن بوده است . فوتبال با 67 درصد از ورزشهای مورد علاقه مردم بوده است . برنامه ورزش و مردم شبکه او ...
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
مردم | 

عبارتست از نظرخواهی و بازنگری کارشناسان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای استاندارد تدوین شده و تصویب در کمیته نهائی. ...

بر طبق نظرخواهی که در مورد بخشهای خبری صدا و سیما در تاریخ شنبه 1377/8/9 انجام شده میزان پیگیران اخبار از صدا 5 درصد (37 نفر) از کل گروه نمونه (737) نفر بوده. پربیننده‌ترین بخش خبری سیما اخبار ساعت 21 (شبکه 1، 19 درصد بیننده) و پربیننده‌ترین بخش خبری رادیو، بخشهای خبری رادیو پیام بده است (3 درصد شنونده) در مجموع 28 درصد (70 نفر) از کل پیگیران خبر سیما (251 نفر) نسبت به طرح واقعیتها از بخشهای خبر صدا و سیما تردید داشته‌اند. مهمترین خبری که مخاطبان در روز 1377/8/9 عنوان کر ...

بر طبق نظرخواهی که در مورد برنامه‌های رادیو در روز یکشنبه 1377/8/3 به عمل آمد و میزان شنونده در روز مورد بررسی 14 درصد بوده است . مدت زمان گوش‌دادن به برنامه‌های رادیو در این روز 29 دقیقه بوده. درصد شنونده شبکه سراسری صدا 3 درصد، رادیو پیام 12 درصد و شبکه تهران 2 درصد بوده است . برنامه‌های "خانواده"، و "در راه شبت " و برنامه‌های رادیو قرآن هر کدام موفق به جلب 1 درصد شنونده شده‌اند. بیشترین ساعاتی که رادیوپیام شنونده داشته بین ساعتهای 9 الی 30:10 صبح بوده و نسبت علاقه شنوند ...

این نظرخواهی در 3 قسمت تنظیم شده است : -1 نظرخواهی از تماشاگران عادی سینما (بخش سینمای ایران) -2 نظرخواهی از دست‌اندرکاران فیلم و سینما -3 نظرخواهی از تماشاگران عادی سینما (بخش فیلمهای خارجی) ...

به منظور آگاهی از نظر کودکان و نوجوانان شهر تهران درباره سریالهای کارتونی و غیرکارتونی اعم از خارجی یا داخلی برنامه کودک و نوجوان در تاریخ 1376/4/11 از آنان نظرخواهی شده گروه نمونه کودک و نوجوان 657 نفر از افراد 7 تا 15 سال بودند. چکیده یافته‌های این نظرخواهی به شرح زیر است : - از مجموع کل پاسخگویان، 91 درصد از کودکان و نوجوانان بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان هستند. - 42 درصد بینندگان برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء اول" و 11 درصد برنامه‌های کودک و نوجوان "شبکهء دوم" را تماش ...