عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترجمه متون ادبی در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فرهنگ های مختلف با استفاده از متون ادبی ملل و فرهنگ های دیگر سعی در غنی کردن فرهنگ و ادبیات کشور خود دارند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ایران، ترجمه متون ادبی اروپائی که با دوران مشروطه ایرانی آغاز می شود موجب تغییرات اساسی در فرهنگ، شیوه زندگی و تفکر ایرانیان شده است. در این دوران نه تنها در امورات سیاسی و فکری کشور تغییراتی مشاهده می شود بلکه ادبیات به دست نویسندگانی آگاه به زمان خود دچار دگرگونی می ...

علیرغم تعاملات گسترده ادبیات فارسی و ادبیات جهان، به خصوص پس از انقلاب مشروطه و از مجرای ترجمه های ادبی، مطالعات ادبیات تطبیقی در ایران جایگاه مستحکمی کسب نکرده است. متعاقباً پژوهش های ادبیات تطبیقی بندرت به واکاوی بستر تعاملات بین المللی ادبی در صحنه ادبیات معاصر ایران می پردازند. پژوهش حاضر، با برقراری ارتباط بین دو رشته ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه، به بررسی انتقادی قابلیت های نظریه نظام چندگانه به عنوان روشی برای پژوهش های تطبیقی بر مبنای وضعیت نظام چندگانه ادبیات فارسی ...

یکی از چالشهای کار مترجمان، ترجمه واژگان فرهنگی است و در دهه های اخیر صاحب نظران رشته ترجمه توجه زیادی را نسبت به جنبه های فرهنگی ترجمه از خود نشان داده اند. به دلیل اهمیت واژگان فرهنگی در ترجمه، تحقیق حاضر بر واژگان فرهنگی در رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته و ترجمه های فارسی آن توسط علی اصغر بهرام بیگی و نگار غلام پور تمرکز داشته است. هدف این تحقیق یافتن بیشترین و کمترین رویه های بکار گرفته شده در ترجمه واژگان فرهنگی رمان بلندیهای بادگیر ،توسط مترجمان فارسی این رمان و ...