عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از انجام چنین تحقیقی بررسی وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی کشور و کسب آگاهی نسب به توانمندیها و نقاط ضعف مدیریت اطلاعات در سطح کشور است ، تا با ترسیم چهرهء واقعی وضعیت اطلاع‌رسانی کشور، در صورت وجود نارسایی و تنگنا با ارائه طرحی پیشنهادی نسبت به رفع نقائص موجود اقدام گردد. ...

دراین پایان نامه ابتدا مفاهیم اساسی و مباحثی در مورد اطلاع رسانی و اطلاع رسانی علمی توضیح داده شده است . در فصلهای بعدی مطالب از اطلاع رسانی پزشکی شروع و در اطلاع رسانی داروسازی محدود شده است . علاوه بر این کاربرد کامپیوتر در داروسازی مطرح شده است . موضوع کاربرد کامپیوتر در داروسازی حوزه وسیعی را در بر می گیرد . این یک حقیقت است که قشر محققین و هیئت علمی در زمینه استفاده از کامپیوتر درایت کامل دارند و سعی لازمه را جهت دسترسی به آخرین امکانات و بهره برداری از آخرین فن آوریها م ...