عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از معضلاتی که کشور با آن روبروست بیکاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی است، که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر میرسد. مشکلات گوناگونی بر سر راه جذب و اشتغال دانش آموختگان وجود دارد و بیکاری این سرمایه ها کشور را به یک بحران اقتصادی اجتماعی تبدیل نموده است. در این راستا پژوهشی با هدف تحلیل راهکارهای ارتقاء صلاحیت شغلی دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شیراز انجام شد. ابزار سنجش پرسشنامه بود تعداد 100 نفر از دانش آموخ ...