عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای عملی کردن نظام حاکم بر مدیریت عملکرد، طراحی و اجرای آن به شکل عملیاتی در سازمان ضروری است. مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر کلیه عوامل و مولفه های درگیر در کار سازمان را تحت مدیریت قرار داده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها به دست می دهد و از نتایج مطلوب به عنوان سرمایه اصلی بهره وری، بهره برداری می کند. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد. باتوجه به اهمیت نقش مدیریت عملکرد در توسعه مناب ...

توسعه کشور در دهه‌های اخیر عمدتاً بدون توجه کافی به ملاحظات زیست ‌محیطی صورت گرفته و صدمات غیرقابل جبرانی را به طبیعت آن وارد کرده است. مدیریت محیط زیست به مثابه تنظیم کننده ارتباط و تعامل دوسیستم (محیط زیست و توسعه) در جهت توسعه پایدار یک منطقه، نقش مؤثر و غیر قابل انکاری دارد. مناطق صنعتی با فضای محیطی محدود همچون منطقه عسلویه برای بررسی و مطالعه اثرات متقابل توسعه و محیط زیست فضای بسیار مناسبی هستند و به دلیل محدودیت زیست محیطی، مدیریت بهره‌برداری از منابع آنها حساسیت خاصی ...

چکیده ندارد.

برنامه‌سازی فرآیندی گروهی است که بدون هماهنگی و دقت نظر و برنامه‌ریزی پی‌گیری به راحتی به مقصد نمی‌رسد و اگر هم برسد ناهمخوانی آن، اثرهای سوء خود را در کیفیت کارهائی نشان می‌دهد. سرمایه‌های مهم در اجرای پروژه‌های برنامه‌سازی عبارتند از: سرمایه مالی، سرمایه زمانی و سرمایه روانی. برای اجرای صحیح پروژه حفظ و استفاده صحیح از این سه سرمایه لازم است . لازمه حفظ سرمایه‌های فوق، مدیریتی سیستماتیک است که مسئول آن مدیر تولید است مدیر تولید کسی است که از مرحله برنامه‌ریزی و محل‌ی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
صنعت | 

تدوین نظام مدیریت شهری از جمله مهمترین اهداف کیفی مندرج در برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است از این رو گسترش دامنه مطالعات مدیریت شهری از مولفه‌های بنیادی این امر محسوب می‌شود. بررسی ساختار نظام مدیریت شهری در وضع موجود با فرا روند مطالعات تطبیقی، شرایط لازم را برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام نوین مدیریت شهری فراهم می‌سازد تا با گسترش حوزه‌های خود در تصمیمات آگاهانه‌تر اقدام نمایند همچنین یافته‌های حاصل از این پژوهش در قالب سه گزین ...

ابتدا ماهیت امر مدیریت دولتی موردبررسی قرارگرفته است .سپس اصول ومفاهیم تحلیل تطبیقی بازگویی شده است .آنگاه بوروکراسی وانواع آن تبیین گردیده است وسپس رابطه بین نظام سیاسی ونظام اداری موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است .سپس ویژگیهای اداری کشورهای جهان نوشته وتشریح گردیده است .ورابطه این توسعه وتحول سیاسی تشریح شده است وبه انجام خصوصیات جوامع منشوری درحال‌گذار مورد بررسی قرارگرفته است . ...

کیفیت و کیفیت طلبی در کنار دستیابی به یک فرایند کسب و کاری قابل قبول و متعالی از جنبه های گوناگون‏‎‎‏، یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در چند ساله اخیر بوده است. پیشرفت در زمینه های کاری و کسب سهم بیشتر از بازار به همراه دستیابی به مفاهیمی نظیر رضایت مشتری، برآورده سازی الزامات قانونی و بین المللی و ... از جمله اصلی ترین عوامل ترغیب کننده سازمانها به حرکت درجهت سیستماتیک کردن فعالیتهایشان بوده است. در این بین، استانداردهای بین المللی مختلف در زمینه های کیفیت، محیط زیست و ایمنی ...

بررسی وضع هزینه سرانه خدمات بهزیستی و تهیه خطوط کلی مربوط به ضوابط و استانداردهای مالی و بودجه ای و مدیریت و بهبود نظام برنامه ریزی بودجه ودستیابی به روشهای منطقی استفاده از منابع مالی برای گسترش و افزایش کارآئی خدمات بهزیستی . ...