عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می‌گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه‌ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه‌ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تقریبی از این زمان به بعد، به جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تأکید بر مقولاتی مانند انتخابات دموکراتیک، مشارکت کلیه‌ی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حکمرانی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی ...