عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1216

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت علماء مواجه گردید، چرا که در حوز? نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را ...

گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف می باشد. متفاوت بودن مفهوم این دو واژه الزاماً به معنای جدایی این دو از یکدیگر نیست؛ مکتب ها ...

امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز‌افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به‌بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می‌شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی‌الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه‌‌ایی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه ‌می‌کند چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن، ...

اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می‌گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه‌ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه‌ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تقریبی از این زمان به بعد، به جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تأکید بر مقولاتی مانند انتخابات دموکراتیک، مشارکت کلیه‌ی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حکمرانی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی ...

نفع عمومی یکی از مهم ترین ریشه های حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناختن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. از آنجا که حقوق ایران سراسر تحت تاثیر نظام حقوقی اسلام می باشد، در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق اسلام نسبت به حقوق سایر نظامها به ویژه کامن لا مور بررسی قرار دهد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی بسان آنچه در سایر نظامها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادیهای فردی مرتبط سازد. اگر ...

وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه‌های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله‌ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض‌ها وچالش‌های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ای ...

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در ا ...

امروزه انجمن های رده بندی خدماتی را برای امنیت کشتی بر اساس بررسی و ارزیابی های مداوم و طبق زمانبندی مشخص انجام می دهند در این میان مالکان کشتی ها وظیفه جمع آوری و فراهم کردن یکسری از اطلاعات جهت رده بندی و بازرسی کشتی را دارند . مالکان و انجمن ها هر یک در قبال کار خود مسئولیتی را بر عهده دارند ولی نکته ای که در این تحقیق بسیار حائز اهمیّت است مسئولیت مدنی موسسات و انجمن های رده بندی کشتی است که با توجه به انجام عملیات رده بندی ای که انجام می دهند به بررسی مسئولیت مدنی آنها د ...

درياي خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر بدلایل متعددی از جمله منابع نفتی آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بین، کشورهای ساحلی برای توسعه فعالیت‌های نفتی خود در پهنه آبی دریای خزر اولویت خاصی قائل هستند. علیرغم توسعه این فعالیت‌ها که در سال‌های اخیر سرعت زیادی نیز پیدا کرده است،‌ راجع به مبانی حقوقی این فعالیت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. علاوه بر اقدامات کشورهای ساحلی در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز از دریای خزر، ‌مساله ساخت خطوط لوله ان ...