عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
مدت سه سال است که نظام جدید متوسطه در کشورمان و شهر کرمان به اجراء درآمده است و مسلما نقاط ضعف و قوتی در این طرح و همچنین دراجرای آن وجود دارد تحقیق فوق سعی بر آن دارد که این نقاط ضعف و قوت را از دیدگاه دانش‌آموزانی که در نظام جدید تحصیل می‌کنند جویا شود. ...

این طرح بعنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته تعلیم و تربیت اسلامی با استفاده از تسهیلات شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به انجام رسیده پژوهنده ملاک‌های محاسبه امتیازهای مربوط به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه نظام‌جدید را بررسی نموده و تاثیر آنرا بر هدایت واقعی و کارساز دانش‌آموزان را جویا شده است و نتایج زیر را اعلام نموده -1 در رشته علوم‌انسانی بین امتیازدهی والدین و هدایت انجام شده رابطه معنی‌دار ملاحظه نگردید در رشته ریاضی فیزیک همبستگی دو متغیر فوق ت ...

تحقیق حاضر، یک تحقیق پیمایشی است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران نظام جدید متوسطه رشته‌های مختلف که در سال آخر دبیرستان‌های تهران تدریس می‌کنند، و کلیه دانش‌آموزان سال آخر رشته‌های مختلف نظام جدید متوسطه که در سال 1374-75 مشغول به تحصیل بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. حجم نمونه مورد بررسی 72 نفر دبیر و 199 نفر دانش‌آموز سال آخر نظام‌جدید متوسطه می‌باشند که از مناطق 19 گانه تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. بر اساس سوالهای مط ...

چکیده حاضر با هدف تعیین وضعیت امکانات و خدمات اطلاع رسانی موجود در آموزشگاههای مجری نظام جدید متوسطه صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش محدود است به 110 آموزشگاه متوسطه مجری نظام جدید آموزش متوسطه شهر تهران که در سه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار دانش درسال تحصیلی 73-74 مشغول فعالیت بوده اند به جهت گرد آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است . پرسشنامه اول به منظور گرداوری اطلاعات لازم در خصوص امکانات مورد نیاز در مورد خدمات اطلاع رسانی از سوی مدیران آموزشگاهها ...

در نظام آموزشی فعلی کشور ما کتاب درسی مهمترین ابزار آموزش بوده و در بردارنده محتوای برنامه است . بطوری که بیشتر فعالیتهای آموزشی در قالب کتاب درسی صورت می‌گیرد. تجربه شخصی خود و دیگر همکاران فیزیک درباره این که دانش آموزان در درس فیزیک (1) ریزش قابل ملاحظه‌ای دارند از انگیزه‌های تحقق است . پژوهش مورد نظربه ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب فیزیک (1) نظام جدید آموزش متوسطه، بر اساس مدلهای منتخب تحلیل محتوا و بررسی نگرش دبیران مربوطه می‌پردازد. ...

چکیده ندارد.

بمنظور بررسی علل اضطراب در دانش‌آموزان نظام جدید (مقطع پیش دانشگاهی) استان بوشهر در سال تحصیلی 74/75 کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر این مقطع که برابر با 484 نفر (269 نفر پسر و 215 دختر) بودند. مورد پژوهش و بررسی قرار گرفتند. وسیله اندازه‌گیری پرسشنامه 40 سوالی اضطراب اشپیگل‌برگر بود که اضطراب دانش‌آموزان را در دو سطح آشکار و پنهان مورد سنجش قرار می‌داد و پرسشنامه خود ساخته علل اضطراب که شامل 22 سوال و بر اساس فرضیه‌ها در 3 قسمت تدوین شده بود و همچنین پرسشنامه خود ساخته دیگری شام ...