عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
این پژوهش با روشی تاریخی و تحلیلی و با ارائه ی اسناد تاریخی ، به عنوان یک بحث میان رشته ای به تبیین نظام اقتصادی عباسیان در عصر نخست (132-232ق/750-847م) و تأثیرات آن بر گسترش تمدن اسلامی پرداخته است. بحث ازمبانی نظام اقتصادی عباسیان در سه اصل مالکیت مختلط ،آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی ونیز بحث از دیوان ها ، گسترش تجارت وکشاورزی ودامپروری وتأثیر هر یک بر گسترش تمدن اسلامی از مهم تریین بحث های این پژوهش هستند. ...

جرایم اقتصادی از محدود جرایمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. زیرا هر چه زندگی انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد. آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که انی فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. شناسایی این مفاسد و جرم انگار در خصوص آن از دغدغه های قوای مقننه کشورهاست. در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی ش ...
 
چکیده ندارد.

هدف : اثبات توانایی نظام اقتصاد تعاونی به منظور جلوگیری از نارسایی‌های مربوط به عدالت اجتماعی و اقتصادی. ...

این رساله با نام «مالکیت زمین در اسلام» در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول در کلیات و مفاهیم می باشد، در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: مالکیت، مال، انفال، فیء، احیا، موات و... از نظر لغت و اصطلاح، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که مالکیت در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیز است. و در اصطلاح به رابطه ای که میان مالک ومملوک بر قرار است مالکیت گویند. مالکیت به لحاظ منشأ ...
 
در این طرح با تکیه بر منابع و ماخذ موجود فهرست مباحث اصلی در هر یک از موضوعات : مصرف - تولید - توزیع - مالکیت - مالیات - بانکداری اسلامی - بازار شناسائی شده و دسته‌بندی گردیده است با استفاده از این تحقیقات سیر مطالعه در هر یک از عناوین فوق مشخص شده است و جهت انجام تحقیقات منسجم در زمینه الگوی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام در اختیار محققین اقتصاد اسلامی قرار می‌گیرد. جهت تکمیل نهایی طرح، براساس درخواست‌های مورخ 1374/8/17، مبلغ سه میلیون ریال (تا پایان دیماه 1374) ...