عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیازهای مادی و معنوی، انسان را به زندگی اجتماعی کشانده است و برای جهت بهره‌گیری از خدمات مادی و معنوی دیگران، نیازمند آنهاست و برای دوام ارتباط و زندگی جمعی، نیازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعی است؛ چرا که بدون ضابطه و پایبندی به آن، شالوده زندگی اجتماعی از هم می‌پاشد و اجتماع از بین می‌رود، از این رو توجه کردن و به کار بستن اصول حاکم بر روابط اجتماعی برای افراد در نهادهای مختلف اجتماعی امری ضروری است که اصلاح روابط اجتماعی بخش حقیقی و اصلی تمدن دینی است؛ مثل مسئله‌ى رفتار ...

این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده وجایگاه بازیگران اقتصادی را به خوبی تبیین می نماید. کاوش در اقتصاد قانون اساسی واصول حقوق ...

در طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی رو به رو بوده است که اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند. تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشور بوده است. بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری آنها ایجاد فشار بر ...

کارآمدسازی برنامه‏ها و سیاست‏های پیشگیری و مبارزه‏ با فساد اقتصادی مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و رهیافت میان‏رشته‏ای است که تلاش شده در این پژوهش با بهره‏گیری از نظریات اندیشمندان نهادگرایی، بهنجار بودن جرم در دوره‏ی گذار امیل دورکیم و کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز فراهم گردد. مطالعه و بررسی مجموعه علل و عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‏های جهانی فساد، آمار و اطلاعات تعداد پرونده‏های عناوین مجرمانه‏ی اقتصادی در دستگاه قضائی کشور و نیز وضعی ...

بالا بودن نرخ رشد اقتصادی یکی از موارد مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصاد و از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه در یک کشور است. با این وجود، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز هم یکی از رازهای اقتصاد است. نرخ رشد اقتصادی مثبت در کشورهای غنی به معنی درآمد بالاتر، سود بیشتر، اشتغال بالاتر و فرصت های کسب و کار بیشتر است. ضرورت خصوصی سازی زمانی بر سیاستمداران آشکار شد که فقدان کارآیی اقتصاد دولتی بسیاری از کشورها را با مشکلاتی نظیر بیکاری، کسری بودجه و ضرردهی واحدهای عمومی مواجه ن ...

وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می شود که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد استفاده، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته است. بنابراین به نظر می رسد بررسی موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد. هدف از این تحقیق بررسی موانع رشد نظام بانکداری در ا ...

بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات پر اهمیت در انتخاب راهبرد های توسعه در کشور می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر های تجارت(صادرات) و درآمد در کشور طی سالهای 1388-1344 می باشد. نتایج تحقیق به دنبال این خواهد بود که آیا رابطه بلند مدت و معنی داری بین متغیر های فوق وجود دارد یا خیر و اگر این چنین است از سمت تجارت به درآمد است یا بر عکس؟ جهت بررسی روابط بین متغیر ها ،آزمونهای علیت گرنجر و آزمونهای هم انباشتگی جوهانسون و الگو ...

ارتکاب جرایم، اثرات نامطلوب گسترده‌ای را در جوامع در پی دارد. از انواع گستردۀ جرایم، جرایمِ حوزۀ اقتصاد جرم، نقش به سزایی در ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای یک اجتماع ایفا می‌کنند. چک‌برگشتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد جرم برشمرده می‌شود؛ که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. چک، به عنوان سندی در حکم پول نقد، به منظور انتقال وجه در معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتبار این سند در عرف بازار با هدف، کاهش انجام معاملات با پول نقد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با ...

بانک‌ها از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی بوده , که مهمترین فعالیتشان دریافت سپرده های مردمی وسرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی می باشد.همانطورکه میدانیم وجوه سرگردان بسیاری در دست مردم جامعه پراکنده می باشدکه افراد یا قادر به بکارگیری اقتصادی آن نبوده ویا تمایلی به آن ندارند.از طرف دیگر فرصتهای سرمایه گذاری درسطح کشور بسیار زیاد بوده ونیاز به این وجوه در آن زمینه ها احساس می شود.بانک در نقش وکیل سپرده گذاران وظیفه سرمایه گذاری وجوهشان را دارد ودر نتیجه برای حفظ حقوق مو ...