عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج بدست آمده ازتجزیه و تحلیل اطلاعات به شرح ذیل می باشد . -88 درصد پاسخ دهندگان تایید نمودند که به موقع بودن اطلاعات موجب بهبود تصمیم گیری مدیران در این سازمان می گردد . - 67/82 درصد پاسخ دهندگان تایید نمودند که مربوط بودن اطلاعات موجب بهبود تصمیم گیری مدیران در این سازمان می گردد . -47/86 درصد پاسخ دهندگان تایید نمودند که واقعی بودن اطلاعات موجب بهبود تصمیم گیری مدیران در این سازمان می گردد. -4/82 درصد پاسخ دهندگان تایید نمودند که کافی بودن اطلاعات موجب بهبود تصمیم گیری ...

این پژوهش به منظور شناخت عوامل موثر بنیادی و ارائه راهکارهای اجرای موفق استقرار ایزو و نظام مدیریت کیفیت در شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام گرفته و محورهای اصلی تحقیق که برگرفته از تجارب پژوهشگران با انجام مصاحبه و پرسشنامه با مدیران و دست اندرکاران شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در استان اصفهان که قبلا در شرکت خود استاندارد ایزو را مستقر نمود. و آشنایی نسبی با متحث مورد نظر نیز داشته اند به قرار ذیل انتخاب شده اند. 1- تأثیر نیروی انسانی ماهر با تحصیلات دانشگاهی بر پذیرش استقرار ...

حجم و سرعت تغییرات تکنولوژیکی در سالهای اخیر، آنقدر وسیع و گسترده بوده که تعقیب آن توسط افراد و سازمانها، بسیار دشوار شده است. بخصوص در حوزه هایی نظیر فناوری اطلاعات، تحولات سالهای اخیر، قابل مقایسه با مجموع پیشرفتهای صورت گرفته در چند صد سال گذشته نیست. افزایش توجه و آگاهی مدیران و مهندسیان از مفهوم مدیریت فناوری به آنها کمک میکند تا از طریق تدوین و یکپارچه سازی استراتژی کسب و کار و فناوری، شرکتهای خود را برای بهبود بهره وری، افزایش اثربخشی و مستحکم کردن جایگاه رقابتی شان در ...

تولید تابعی است از عوامل گوناگون که یکی از این عوامل سرمایه می‌باشد. همه عوامل همچون نیروی انسانی، منابع، تکنولوژی، مدیریت و غیره در تولید نقش دارند اما نقش سرمایه به گونه‌ای است که عوامل دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدیریت یک شرکت سرمایه‌گذاری بدون داشتن سیستم اطلاعاتی قوی توان تصمیم گیری سریع را ندارد زیرا حجم زیاد و تغییرات دائمی اطلاعات این امکان را از او می‌گیرد که بدون داشتن یک سیستم اطلاعاتی مکانیزه بتواند بر روی اطلاعات مالی، فنی و مدیریتی شرکت تجزیه و تحلیل نموده و ...

شرکت آب و فاضلا استان مازندران از شرکت‌های نوپا و جوان که دارای قدمتی چیزی حدود 7 سال می‌باشد. که با تلاش و جدیت کارکنان شرکت راه بسوی اهداف می‌برد در این بین برای رسیدن به اهداف می‌بایستی مشکلات سر راهی را شناسایی و آنگاه آنرا مرتفع ساخت . سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) از آن جمله مشکلاتی است که می‌توان از آن نام برد. بنابراین می‌بایستی این سیستم را طراحی و آنگاه پیاده‌سازی نمود. بنابراین قبل از آنکه سیستمی را کامپیوتری نمائیم، برای طراحی آن نیاز به شناخت اولیه، جمع‌آوری و پرداز ...

هدف از تهیه و ارائه این پایان نامه ، تهیه یک مکانیزم و نظام پیشنهادی جهت نظارت بر انجام پروژه های توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت توسط یک شرکت بیرونی تحت عنوان کلی پیمانکار است.بنابراین در اینجا فرض بر اینست که سیستم اطلاعاتی مورد نظر توسط یک شرکت بیرونی ایجاد می شود و بحث نظارت از دیدگاه کارفرما در نظر گرفته شده است. نظارت از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته است. ...

تحقیقی که در پیش روی دارید با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی تهیه و تدوین گردیده است. البته فرض بر این است که نظام های اطلاعاتی نسبتا پیشرفته در جامعه کنونی می تتواند بر تصمیم گیری مدیران نقش بسزایی را ایفا نماید. هر چند این امر در نزد متخصصان و اهل فن یک مسئله بدیهی و روشن است ولی در این پژوهش در نظر است که نشان داده شود در جامعه آماری مورد تحقیق، نیز این امر اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ یا به عبارتی می خواهیم تاثی ...

رساله حاضر از 5 فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات (بیان موضوع، هدف ، اهمیت و ضرورت ، سابقه تحقیق، مسائل و سوالات تحقیق، فرضیه‌ها، قلمرو و محدودیت تحقیق، تعریف واژه‌ها) اختصاص داده شده است . فصل دوم اختصاص به مبانی نظری تحقیق دارد که از سه قسمت (کلیات ، روشهای طراحی MIS، فرآیند و وظایف مدیریت) تشکیل شده است . ابتدا کلیاتی راجع به تعریف و مفهوم MIS، اجزاء، انواع، اهداف ، اصول کلی طراحی، ویژگیها، متدولوژی و چرخه ایجادسیستم ارائه شده و سپس به سه روش طراحی MIS شامل طراحی MIS به ...

پیاده‌سازی سیستم طراحی شده یکی از مهمترین و حساس‌ترین مراحل در برپایییک سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان است. برای اجرای پروژه‌های سدسازی نیز بسته‌های نرم‌افزاری با قابلیت‌های وسیع وجود دارد ولی به دلیل عدم اطلاع یا استقبال مدیران استرتژیک کشور از برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، آنچنان که باید از این امکانات استفاده نشده است. نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیریت که در اجرای پروژه سدسازی دخیل هستند مطرح شده است. برای پیاده کردن سیستم طراحی شده، با قبول این مساله که در شرکت آب منطقه‌ای ...