عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حالی که تحقیقات جاری تمایل دارند به برخی عوامل انسانی نظیر سازگاری فیزیکی و فکری با نظام های اطلاعاتی توجه نشان دهند و آنها را بررسی کنند: تحقیقات اندکی هم به بررسی رفتار انسانی در فرایند جستجوی اطلاعات می پردازند. این مقاله به تعیین بعضی عوامل رفتاری می پردازد که در طراحی یک نظام بازیابی اطلاعات و اثربخشی آن تاثیر می گذارد. همچنین درباره به کاربردن بعضی اصول رفتار انسانی در طراحی رابط کاربر توضیح می دهد. ...

مرتبط بودن مدارک با نیاز اطلاعاتی در بازیابی در نظام های اطلاعاتی مقوله ای است که به مدت چندین دهه از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر ضمن ارائه تعاریف روشنی از مفهوم ربط، دیدگاه ای عینی و ذهنی و نیز انطباق نظریه ((ربط روان شناختی)) را با این مقوله مطرح کرده، توجه مراکز اطلاع رسانی را به جنبه های مختلف ربط در بازیابی از نظام های اطلاعاتی جلب می نماید و خاطر نشان می سازد که نادیده گرفتن اهمیت و ظرافت این مفهوم بنیادین نظام های اطلاعاتی، کارایی این نظام ه ...

دانشگاه از نهادهای تولید کننده اطلاعات است. درجریان تولید اطلاعات در دانشگاه ، چرخه اطلاعات ‏می بایست ازنظم و پویائی برخوردار باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی اساتید و دانشجویان را به شکلی مطلوب ‏تامین نماید. پویایی مورد نظر در چرخه اطلاعات مستلزم وجود یک زیرساخت محکم و منطبق بر نیازهای جاری ‏و آتی سازمان دانشگاه با تمام اهداف از پیش تعیین شده آن می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت زیر ساخت ‏نظام اطلاعاتی دانشگاه شهید چمران ابتداءمورد شناسائی قرارگرفته و سپس با استاندارد کتابخانه ...

مقاله حاضر گزارش مجمل از طراحی یک "سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری" برای یک کارخانه قالبسازی است . این سیستم که طراحی و پیاده‌سازی آن هیجده ماه به طول انجامیده، از سال 1369 بطور کامل به اجرا گذاشته شده است . این مقاله توضیحات کلی درباره سطوح مختلف سیستمهای اطلاعاتی و همچنین مشخصه‌های صنعت قالبسازی ارائه می‌کند بصورت فشرده به تشریح سیستم می‌پردازد و در پایان به نقاط قوت و ضعف سیستم اشاره می‌کند. ...

اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص نیز به معنای ارتقای ملی خواهد بود. اطلاعات بطور محسوسی بر بینش و رفتار ما تاثیر می گذارد‏‎‎‏، لذا انگیزه موثری برای پرداختن به این موضوع وجود دارد. بدین لحاظ استفاده و تقاضای دریافت اطلاعات بعنوان یک نیاز عمومی مطرح بوده و این نیاز، بازتاب صنعت اطلاعات و اطلاع رسانی است. بخشی از پیام سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، در این زمینه آن است که: «شناخت واقعی اطلاعات، شاید مهمترین روی ...

نیازسنجی به عنوان ابزاری که می‌تواند در طراحی و اداره سیستم های اطلاعاتی به گونه‌ای موثر بکار گرفته شود، اهمیت روزافزونی یافته است . شناخت نیازهای اطلاعاتی کاربران سیستمهای اطلاعاتی، ارزیابی و تحلیل آنها، می‌تواند راهبردهای نوینی را به طراحان و متخصصین اطلاعات و اطلاع رسانی در حوضه اشاعه اطلاعات ارائه نماید. در این طرح ماهیت نیازهای اطلاعاتی، عوامل موثر بر ایجاد نیازهای اطلاعاتی و روش سنجش آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با توجه به شرایط ایران، مدل مناسب جهت سنج ...

ثبات موقعیت و حفظ موجودیت ، از اهم آرمانهایی است که هر سازمان در راستای انجام ماموریت و تعقیب اهداف خود، کلیه برنامه‌ها، منشها و روشها را به سمت تحکیم آن سوق می‌دهد. آنچه که در این مجموعه تعقیب گردیده است همانا اتخاذ روش برای ایجاد نظام روان اجرایی و تسهیل تصمیم‌گیری از طریق فراهم آوردن ابزارهای مناسب برای اجرای موفق ماموریتها و دستیابی به اهداف آرمانی می‌باشد. در این مقوله سیستم اطلاعاتی مدیریت به عنوان ابزار و مکانیزم کارآمدی بشمار می‌آید که متشکل از مجموعه افراد، داده‌ها و ...

مدیریت فرآیند تصمیم‌گیری است و تصمیم‌گیری بدون در اختیار داشتن اطلاعاتی صحیح، مربوط و بموقع کار است پرمخاطره که در بسیاری از موارد عواقب ناشی از آن در مرزهای سازمانی محدود نمی‌گردد و چه بسا آثار سوء اقتصادی و اجتماعی در پی دارد. در شرایطی که محدودیت منابع مالی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگر بعنوان یک واقعیت پیش روی مدیریت است ، استفاده بهینه از این منابع یک وظیفه اساسی است . در چنین شرایطی اهمیت اطلاعات بعنوان مهمترین ابزار تصمیم‌گیری بنحوی محسوس است . امروزه به ...
نمایه ها:
شرکت | 
ایران | 

دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی برای ایجاد، حفظ و بهبود عملکرد کارکنان مدل ها و تئوری های مختلفی جهت سازمان های خاصی ارائه نموده اند. در این تحقیق نیز ما به بررسی این مهم در سازمان های ورزشی پرداخته ایم. 32مدیر و 278 نفر کارکنان سازمان های ورزشی مورد بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته و به پرسشنامه های آن پاسخ دادند: در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انگیزش بیشترین سهم از هشت مولفه مورد بررسی را در عملکرد کارکنان داشته است، در مدل فرایندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ارتباط ...