عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واجشناسی به عنوان قسمت مهمی از دستور هر زبان از دید دستوریان زایشی دور نمانده است. عموم زبان شناسان عقیده دارند که پایه واج شناسی، کتاب الگوی آوایی زبان انگلیسی است که نوام چامسکی و موریس هله در سال 1968 آن را منتشر کرده‌اند. عمده‌ترین شاخه‌های واج‌شناسی زایشی ،واج‌شناسی واژگانی، واج‌شناسی جزء‌مستقل و نظریه بهینگی میباشد که خود نیز زیرشاخه‌هایی دارند عبارتند از انگاره SPE واج‌شناسی جزء‌مستقل، نوعی از واج‌شناسی غیرخطی می‌باشد که توسط گلداسمیت (1975) معرفی شد. بر خلاف رویکر ...

پایان نامۀ حاضر به «بررسی نظام آوایی گونۀ اقلید در چارچوب واج شناسی زایشی» اختصاص دارد و مشتمل بر پیشگفتار، پنج فصل و ضمائم می باشد. در این اثر، نظام آوایی و فرآیندهای واجی موجود در گونۀ اقلیدی کشف، و بر اساس روشهای موجود در واج شناسی زایشی به شیوۀ خطی مطالعه گردید. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از چند منبع گردآوری شده است: 1) گفتار خود پژوهشگر به عنوان گویشور بومی 2) گفتار بیست نفر از گویشوران این گونۀ زبانی. بدین منظور، گفتار این گویشوران، که تمام گروههای س ...

زبان دستگاهي است نظام يافته از علائم و رابطه هاي قراردادي كه ارزش آن ها با پديده هايي كه به آن هادلالت مي كنند به وسيله اجتماع تعيين مي شود. بنابراين زبان را بايد در اجتماع و از اجتماع ياد گرفت ولي استعداد يا توانايي بالقوه براي يادگيري زبان چيزي است كه ما از طريق وراثت در هنگام تولد به دست مي آوريم. امروزه يكي از بحث برانگيزترين سوالات مطرح شده در زمينه زبان ، چگونگي فراگيري زبان مادري توسط كودك است. در اين تحقيق، مراحل رشد آوايي يك كودك فارسي زبان از بدوتولد تا چهارده ماهگ ...

واج شناسی ، قسمت مهمی از دستور زبان می باشد که از دید دستوریان زایشی دور نمانده است .در رویکرد واج شناسی زایشی ،که می توان آن را حاصل تلاش های چامسکی و هله ( 1968 ) دانست ، هدف توصیف دانشی است که سخنگوی بومی باید داشته باشد تا بتواند نظام صوتی زبانش را تولید کرده و بفهمد.در واج شناسی ، آواهای ممیز زبان به صورت طبقاتی از مشخصه های آوایی نشان داده میشود. پژوهش حاضر به توصیف نظام آواهای گویش لکی ترکاشوندی در چارچوب واج شناسی زایشی می پردازد.برای این کار ابتدا پیشینه ای از مطالعا ...

در این تحقیق، بر اساس مدل سبك شناسي صورتگراي لیچ (1969)، برجسته سازی زبانی در دو سطح قاعده افزایی آوایی و هنجارگریزی معنایی در اشعار حافظ و شکسپیر (30 غزل از هر شاعر) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، طرحی عینی برای بررسی عناصر برجسته ساز در دو بخش آوایی و معنایی ارائه شده است. طرح ارائه شده در بخش آوایی، بر پایه ایده های مطرح شده در فصل ششم کتاب لیچ شامل سه قسمت کلی توازنهای هجایی، برجسته سازی مبتنی بر تکرار آزاد طبقات صوتی و همچنین سمبولیسم آوایی می باشد که هر قسمت ...

موضوع این پژوهش بررسی تطبیقی تغییرات آوایی گویش کردی ایلامی با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه می‌باشد. گویش کردی ایلامی گویش غالب مردم کرد زبان استان ایلام می‌باشد که در شهر‌های ایلام، مهران، ملکشاهی، سیروان، چرداول و بخش‌هایی از آبدانان، دهلران و دره شهر تکلم می‌شود. این گویش دارای واژگان مشترک و هم ریشه بسیاری با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه می‌باشد که به شکل معنی داری دچار تغییر آوایی شده‌اند. وجود واژگان مشترک گویش کردی ایلامی با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه نشانگر ا ...

این پایان‌نامه به بررسیِ نظامِ آواییِ ترکیِ آذری (گونة گوگانی) با استفاده از رویکردهایِ غیرِخطی در دستورِ زایشی (اساساً واج‌شناسیِ جزءمستقل) می‌پردازد. هدف از اثر حاضر، بررسی توان تبیینی واج‌شناسی جزءمستقل در توصیف گونة گوگانی از ترکی آذری است که گونه‌ایست در معرض خطر نابودی. هماهنگیِ واکه‌ای، درج و حذف به عنوانِ سه فرآیندِ عمده در نظامِ آواییِ ترکیِ آذری موردِ بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از قواعدِ واک‌رفتگیِ پایانی فقط در کلماتِ چندهجایی روی می‌دهد بنابراین هجا در فرآیندهای وا ...

این پژوهش ارائه توصیفی است از نظام آوایی گویش طیبی از ترکی قشقایی، واقع در فیروز آباد فارس،چهارچوب نظری این پژوهش، انگاره خطی واجشناسی زایشی(انگاره خطی SPE) و انگاره پسازایشی جزءمستقل می باشد. گرد آوری داده های تلفظی به روش میدانی و حاصل مصاحبه با بیست گویشور ترکی قشقایی گویش طیبی و ضبط گفتار آنها می باشد. این پایان نامه شامل موارد زیر می باشد: - توصیف آواهای این گویش به صورت سنتی و در قالب مختصه های ممیز، همراه با آوانویسی تفصیلی؛ - معرفی و تبیین فرایند های واجی از جمله ه ...

پژوهش حاضر ارائه ی توصیفی است از نظام آوایی گویش بیدهندی که این گویش خاص مردمان روستای بیدهند واقع در استان اصفهان و حوزه شهرستان نطنز می باشد. در این پژوهش که شامل پنج فصل میشود،نگارنده سعی دارد نظام آوایی گویش بیدهندی و قواعد واجی آن در چارچوب انگاره ی زایشی را ارائه دهد. دراین راستا آواهای این گویش در قالب مختصه های زایشی همراه با آوانوشته ی تفصیلی توصیف شده اند. داده ها به روش میدانی و حاصل مصاحبه با گویشوران بیدهندی و ضبط گفتار آنها به شکل دیجیتالی با استفاده از دستگاه آ ...