عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بیان سیر تحول و دگردیسی ونیاز های آموزشی یک دانش آموزریاضی پذیرفته شده در کنکور در رشته معماری به معمار لایق می باشد که با توجه به اهداف هر مرحله(با توجه به منازل آموزشی دکتر عیسی حجت)،راهکارهایی برای طراح معرفی می شود و با توجه به این راهکارها طراح را به سوی طراحی دانشکده و تاثیراتی که در فضاهای آموزشی می گذارد، سوق میدهد . مرحله اول بررسی شرایط موجود آموزش معماری دانشجو با توجه به پیشینه سیستم آموزش وی در نظام آموزشی و بیان اهداف در منزل توانش و بیان زمینه ...

در دوران متقدّم عثمانی به آموزش شاهزادگان اهمیت خاصی داده می‌شد. این اهمیت و توجه به آموزش شاهزادگان امری است که آن را با توجه به عملکرد پادشاهان عثمانی در طی اینحکومت بزرگ می‌توان دریافت. چرا که اگر فاصله‌ی بین زمان تأسیس این دولت تا عصر لاله در نظر گرفته شود بی‌تردید این نتیجه حاصل خواهد شد که در عصر یاد شده، عواملی در عملکرد مثبت و منفی پادشاهان عثمانی تأثیرداشته که با آموزش آنها مرتبط بوده است. توجه به سنن قبیله‌ای و کسب مهارت‌های لازم در زمینه‌ی هر آنچه که به رشد عقلی ...
نمایه ها:

حرکت به سوی عدم تمرکز می تواند به مثابه ی شیوه ای برای جلب مشارکت بیشتر مردم و بخش صنایع و مشاغل در تامین نیازمندی های مالی دستگاه تعلیم و تربیت باشد. زمانی که اندیشه‌ی بنیادین نظام جدید مدیریت آموزشی به شکل شورایی مطرح شده است، نباید اجازه داد که معضلات و مشکلات آموزش و پرورش کشور که بیشتر از تنگناهای مالی و شیوه های مدیریت متمرکز آموزشی سرچشمه می گیرد، دوباره، چهره ی خود را نمایان سازند و اصل بنیادین تساوی در بهره مندی از امکانات آموزشی را مورد تهدید قرار دهند. برای حل ای ...

با توجه به اهمیت روز افزون آموزش علوم تجربی و تأثیر انکار ناپذیر آن در رشد علم و فناوری، همة کشورها تلاش می‌کنند تا در نظام‌های آموزشی خود تجدید نظر نموده و آخرین تغییرات را در برنامه درسی علوم تجربی، مطابق با آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی اعمال نمایند. هدف از این پژوهش مقایسه مفاهیم وشیوه‌های آموزشی علوم تجربی دوره پیش دبستان در کشورهای ایران، ژاپن، انگلستان است که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش جرج بردی استفاد ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی درک دبیران از نقش نظام آموزشی در رشد اجتماعی و هویت دانش آموزان در مقطع متوسطه است . این تحقیق از نوع کیفی و پدیدارشناسی است . جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه شهرستان شاهین دژ می باشد . بنابراین بر اساس روش نمونه گیری هدفمند ، مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 16دبیردر شهرستان شاهین دژ در خصوص نقش نظام آموزشی در رشد اجتماعی و هویت دانش آموزان صورت گرفت . جهت دستیابی به روایی سوالات مصاحبه از نظرات اساتید صاحب نظر استفاده شد و برای حصول اطمینان ...

پژوهش حاضر ماهیت تجربه دینداری و انواع آن و همچنین میزان انطباق تجارب مذکور با اهداف اعتقادی نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را از منظر دانش آموختگان این نظام بررسی کرده است.این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه انجام شد. دوازده دانش‌آموخته نظام با روش نمونه‌‌گیری هدفمند از بین خانواده‌های دیندار و غیر دیندار انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته و عمیق انجام شد. آنگاه متن مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش در قسمت توصیف تجارب د ...

دستگاه آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگترین و همگانی ترین نهاد های اجتماعی، چیزی جزء یک نظام کلان تصمیم گیرنده، برنامه ریز و مجری نیست که مجموع تلاش خود را به رشد وتعالی انسان ها معطوف می سازد. شاید از وقتی که دولت ها در قالب تشکیلاتی منظم، نقش فراگیرتری در فرآیند آموزش و پرورش برعهده گرفتند، مسائل مالی و اقتصادی آموزش و پرورش به صورت روشن تر و جدی تر مطرح گردید.آموزش به دو طریق رسمی (مدارس ودانشگاهها ) وغیررسمی (رادیو ،روزنامه و....) ارائه می گردد. در همه کشورها آموزش و ...

آموزش به معنای بالابردن آگاهی‌ها و اطلاعات در خصوص موضوعاتی است که همه‌ی انسان‌ها به نحوی با آن در ارتباط هستند. یکی از کارکردهای نهاد آموزش و پرورش که نشان‌دهنده‌ی بخش مهمی از اهداف این نهاد است، تلاش در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای هنری و زیبایی‌شناختی دانش‌آموزان و مسأله‌ی آموزش هنر است. آموزش هنر چندین حوزه‌ی فعالیت را دربر می‌گیرد: آموزش هنرآموزان حرفه‌ای، تعلیم صنعتگران دستی و تعلیم هنر به عنوان بخشی از آموزش عمومی کودکان و نوجوانان. در ایران هنر به دو شیوه‌ی تجربی و آک ...

آموزش مجازی استفاده از فناوری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت برای مقاصد آموزشی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش توصیفی و از لحاظ اجرا پیمایشی بوده که هدف اصلی آن بررسی زمینه های استقرار نظام آموزش مجازی در مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان زاهدان می باشد.در این پژوهش چهار مورد از متغیرهای موثر بر استقرار نظام آموزش مجازی در مقطع متوسطه ( متغیرهای فنی- مخابراتی ، سازمانی- مدیریتی ، فرهنگی- اجتماعی و محیط محلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند.همچنین ...