عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 995

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر که از سوی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تهیه گردید، حاوی رئوس فعالیتهایی است که موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال 1350 در جهت تحقق اصول منشور انقلاب آموزشی و بکار بستن توصیه‌های کنفرانسهای ارزیابی انقلاب آموزشی به عمل آورده است . تهیهء برنامهء پنجسالهء آموزش کشور، فعالیت در جهت منطقی کردن و نوآوریهای ساختی در نظام آموزش و پرورش ، فراهم آوردن وسایل هماهنگی و توسعهء فعالیتهای پژوهشی، بهبود شرایط گسترش و انتقال اطلاعات علمی و تامین خدمات لاز ...

به لحاظ نارسایی‌هایی که در نظام آموزشی کشور ما مشاهده می‌شود محققین حاضر در نظر دارند عوامل این نارسائیها را در سه گروه یعنی سه شاخه اصلی مورد بررسی قرار دهند که بدین قرار است - بررسی کتاب درسی(محتوی - زمینه‌ها- تصاویر و غیره) - بررسی شخصیت معلم(جنبه‌هایی از این شخصیت که مستقیما بر نحوهء تدریس و متعاقبا بر شخصیت و روحیه شاگردان تاثیر مستقیم دارد. - بررسی روشهای تدریس معلمان - این قسمت در نظر دارد با این بررسی نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و بتواند الگوی صحیحی جهت تدریس مناسب ع ...

ارزشیابی به جهت کنترل کیفیت یادگیری صورت می گیرد، به همین جهت بنا بر نظر متخصصین? یک ارزشیابی خوب باید میزان کیفیت یادگیری را نشان دهد. اما تنها ملاک ارزشیابی دانشجویان در ایران میزان اطلاعات منتقل شده بر روی برگه امتحان پایان ترم می باشد. بنابراین مقایسه تطبیقی نظام ارزشیابی در ایران و کشورهای موفق می تواند راهی برای حل این مشکل باشد. ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان، پی بردن به مشکلات آموزشی آنان، ارزیابی روشهای آموزشی به کار گرفته شده ...

چکیده ندارد.

این گزارش از سوی مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف برقراری ارتباط آگاهانه‌تر فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف جهان و گشودن افقهای جدید پیش روی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی تدوین گردید که به بررسی ساختار نظام آموزشی امارات متحدهء عربی، شامل نظام اداری و مدیریت ، امور مالی آموزش ، سازمان و ترکیب نظام آموزشی اعم از کودکستان، آموزش پایه، آموزش متوسطه و مدارس فنی، برنامه‌ریزی درسی، نظام تربیت معلم و سایر مسایل مربوط به آموزش ...

این گزارش که از سوی گروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه گردیده شامل سه فصل است که فصل اول آن به گزارش سابقه و روش کار گروه فنی و مهندسی اختصاص دارد. فصل دوم نیز اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی را، شامل اهداف عام، نگرشی به قانون اساسی، اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی، مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل سوم این گزارش نیز تصویری از نظام آموزشی دانشگاههای فنی و مهندسی، شامل اصول نظام آموزشی فنی و مهندسی، تشریح نظام آموزشی (آموزش دبیرستانی و آموزش دانشگاهی) ارائه گردیده است . . ...

نظام آموزشی همواره به عنوان عنصری کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه مطرح بوده است که توجه خاص خود را می‌طلبد. اهمیت نظام آموزشی هر کشور همواره در فرآیند سلطه فرهنگی کشوری بیگانه نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند. در این تحقیق هدف مسوول طرح تبیین و تشریح نقش نظام آموزشی در نفوذ فرهنگی غرب در ایران می‌باشد. ضرورت طرح در جامعه ما بسیار جدی به نظر می‌رسد چرا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نفوذ فرهنگی غرب که از دوران سلطنت رضاشاه آغاز شده بود به تهاجم فر ...
نمایه ها:
ایران | 

نظام آموزشی از نخستین روزهای زندگی بشری بر روی کره خاکی در همه جوامع چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی به عنوان یک نهاد اجتماعی وجود داشته است . این نظام مهم‌ترین و موثرترین و گسترده‌ترین نظام‌های مختلف اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و اشتغال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه برعهده دارد. به سخن دیگر نظام آموزشی، الگوی کلی همه نهادهای جامعه است . و از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است . نظام آموزشی به دلیل نیاز همه جوامع انسانی به ...