عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوعی که امروزه در محافل آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود، کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و دیگر محیطهای آموزشی و عدم توجه کافی به ایجاد آموزش چند فرهنگی در محیطهای آموزشی می باشد. با این حال مطالعه برنامه های درسی آموزش عالی ایران موید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی ندارد. این مسئله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برنامه درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش بر اساس یافته های پژوهش ...

هدف کلی این پژوهش آگاهی از هم‌راستایی نظام آموزشی و مدیریت استراتژیک بیمارستان بزرگ نفت اهواز در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت بود. در مطالعه حاضر با توجه به ماهیت پژوهش که حالت تبیینی دارد از روش آمیخته با الگوی کمی - کیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان کادر درمان و غیر درمان بیمارستان بزرگ نفت اهواز که شامل 800 نفر است و تعدادی از اعضای کمیته راهبردی که شامل رئیس آموزش، مسئول برنامه‌ریزی، مسوول بهبود کیفیت و مدیر داخلی بیمارستان بود. جهت انتخاب حجم نمون ...

اخلاق و تربیت اخلاقی یکی از ارکان اساسی فرهنگ بشری را تشکیل می دهد و به همین سبب، آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، مجموعه پدیده‌هایی که بر روند تربیت اخلاقی در سه بعد شناختی، عاطفی و عملی تاثیر گذار هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی پرداخته است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را معلمان دوره متوسطه شهرستان بابل تشکیل می دهند. بر ...

پژوهش حاضر به منظوربررسی مقایسه ای نظام های آموزشی ایران وهلندبه روش تحلیلی،استنباطی ازمنابع کتابخانه ای انجام گرفته که در آن با جستجودرمنابع مختلف، به بررسی موضوع پرداخته است ، ازآنجاکه داشتن نظام آموزشی پویابه شرط مقایسه ی نظام هابایکدیگراست،. به بررسی دونظام آموزشی ،ایران و هلند به عنوان اصلی مهم توجه گردیده است. ودرآن به دنبال عوامل مقایسه ا ی تشابهات وتفاوت ها،در ساختار،اهداف، محتواوروش های آموزشی دو نظام سعی بسیارشده. یکی ازدلایل انتخاب کشورهلندوایران،یادگیری سیستم آ ...

پژوهش حاضربه منظور بررسي علل عدم استفاده از وسايل و مواد آموزشي توسط دبيران مدارس راهنمايي پسرانه ودخترانه شهر قرچك به منظور ارائه راهكارهاي مناسب ، جهت استفاده بهينه از اين وسايل طراحي شده است. از جمله اهداف كلي تحقيق ، بررسي نظرات دبيران مدارس مقطع راهنمايي شهر قرچك در مورد دلايل عدم بهره گيري از مواد و وسايل آموزشي و مشخص نمودن و اولويت بندي موانع و مشكلات موجود در مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر قرچك در رابطه با استفاده از مواد و وسايل آموزشي و در نهايت ارائه پيشنها ...

روش‌های آموزشی درطول زمان در حال تغییرند، جمعیت دانش آموزان نیز متغیر است‌، پس برنامه‌ریزی آموزشی نیز براین اساس در حال دگرگونی است. فضاهای آموزشی نیز باید جوابگوی نیازهای حاصل از این تغییرات باشند. در واقع کیفیت فضایی مدارس را می‌توان در هماهنگی‌‌اش با نظام آموزشی ارزیابی و بررسی کرد. در عین رشد نظریه و روش‌های آموزشی و همچنین افزایش جمعیت دانش آموزان، در کشورمان، شاهد مدارس غیر انتفاعی هستیم ‌که به دلیل عدم فضای متناسب با نظام‌های جدید آموزشی و جمعیت دانش‌آموزان، مشکلات ز ...

یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون شیوه اداره و برنامه ریزی نظامهای آموزشی مطرح بوده، تمرکز و عدم تمرکز است . از شیوه های بررسی مقوله تمرکزگرایی و تمرکززدایی در نظامهای آموزشی، بررسی تطبیقی این موضوع با توجه به تجارب جهانی است . از آنجا که بررسی مقایسه ای ابعاد گوناگون این موضوع در کشورهای مختلف که هر یک دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی متفاوتی هستند، می تواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، در این مقاله از این شیوه استفاده گردیده است . در این راستا، پس از ذکر مقدمه ای ...

چکیده: قوانین آموزش وپرورش به‌عنوان یکی از اهرمهای اجرایی درایجاد آموزش و پرورش سازمان یافته وعمومی درجهت پیشرفت وتوسعه تعلیم وتربیت کشورهای جهان نقش موثری ایفا می نماید،که باید دولت ها با برنامه ریزی حساب شده و سنجیده وپشتوانه مردمی آن را به‌ثمررسانند می رسد این پژوهش با عنوان بررسی تطبیقی سیر تحولات قوانین وضوابط نظام آموزشی کشورهای ایران،انگلستان،آلمان دریک‌صد سال اخیرقصد دارد با استفاده از "روش بردی"سیر تحولات قوانین وضوابط نظام آموزشی کشورهای ایران،انگلستان،آلمان دریک ...

دانشگاهها و نظامهای آموزشی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه شکوفایی در جامعه نقش اصلی را برعهده دارد. امروز، این نظامها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت و نقش آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ضروری است در جهت بهبود کیفیت نظامهای آموزشی اقدامات اساسی صورت بگیرد و از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. مدیریت در این نظامها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا به گفته فیلیپ کومبز اگرقرار ...