عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام تربیتی خانواده مبحثی است که بسیار کم به آن پرداخته می شود در حالی‌که از جایگاهی عالی و مهم برخوردار است که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی افراد خانواده به خصوص فرزندان باشد. و از آن جهت که والدین اولین الگو و معلّم فرزندان می‌باشند و فرزندان اخلاق و رفتار آن‌ها را الگوبرداری می‌کنند، بنابراین والدین می‌توانند دررفتار و کردار فرزندان بسیار تأثیرگذار باشند. از دیدگاه تربیتی، وجود «الگوی خانوادگی» فرایند تربیت را در میان تمام اعضای خانواده سلامت و سرعت ...
نمایه ها:
نظام | 
تربیت | 
فرزند | 

مکتب فلسفی متعالیه آخرین مکتب فلسفی در بین مکاتب فلسفی مسلمانان بشمار می‌آید، پژوهش حاضر با عنوان‌، الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه‌، در مقام پاسخ به این پرسش بر آمده است که‌، با توجه به بحران و مشکلات سیاسی جهان معاصر و اقتضائات عصر حاضر الگوی مطلوب نظام سیاسی برای جهان امروز از نظر حکمت متعالیه چیست؟ حکمت متعالیه به توانمندی که دارد به نظر می‌رسد که توانایی الگو سازی نظام مطلوب سیاسی را دارا می‌باشد؛ و همچنین می‌توان با تکیه بر آن حکمت، نظام‌های سیاسی رقیب را با نقده ...

در طرح مذكور ساختار ايجاد نظام هماهنگ و جامع اطلاعات بازار كار و اشتغال طراحي و ارايه مي گردد. ...

در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. وجود وجوه تمایز و نیز موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی که شامل غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی ...

کشاورزی در ایران از قدمتی بس طولانی برخوردار است و به لحاظ تنوع اقلیمی و کیفیت و کمیت منابع آب و خاک در نقاط مختلف آن و ضرورت تطابق نوع فعالیت ها و مدیریت تولید با شرایط هر منطقه ، موجبات پیدایش و نهادمندی دانش بومی خاص هر ناحیه و اقلیم را فرآهم آورده است . از جمله نتایج بارز چنین تدبیری ، پیدایش مدیریت سنتی بر منابع آب بوده که سالیان متمادی در بسیاری از نقاط کشور به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک کشور اعمال می شده و در حال حاضر نیز در برخی مناطق استمرار دارد. از این رو استمرار نظ ...
نمایه ها:
نظام | 

خدای متعال نظام گسترده‌ی رزق را به موازات نظام خلقت ایجاد کرد که از بی‌نهایت ریز تا بی‌نهایت درشت موجودات عالم را در دنیا و آخرت شامل می‌شود. در ذهن بسیاری از افراد بشر ، رزق به تمتعات حیوانی دنیوی محدود می‌شود.این نگاه بسته انسان را گرفتار مسیرهای نادرست و اتلاف عمر برای دست یابی به سطوح پایین رزق می‌کند. در زمینه‌ی نظام بهره‌مندی در عالم، سوالات و شبهات زیادی در ذهن‌ها وجود دارد که نیازمند جواب های قانع کننده‌ای است؛ مانند این که چرا در بهره‌مندی مردمان از مواهب الهی، این ...
نمایه ها:
رزق | 
نظام | 
روزی | 
قرآن | 
دعا | 

مِدِیریت شهری در ایران در وضعیت کنونی دچار مسائل و مشکلات جدی فراوانی است که اهم آنها را می‌توان به صورت نامشخص بودن جایگاه و هویت مدیریت شهری موجود به لحاظ پوشش عملکردی و جغرافیایی، فقدان عناصر و نهادهای منتخب شهروندان، وابستگی شدید و همه جانبه به حکومت مرکزی، تعارض سازمان‌ها و عناصر با یکدیگر و عدم قابلیت و انعطاف لازم در جهت سازگاری و ساماندهی مجدد مدیریت برای مواجهه با مسائل و مشکلات جدید خلاصه کرد. پیامد مجموعه این مسائل، عدم کارایی مدیریت شهری موجود در اداره و توسعه پا ...

نظام اداری وشیوه کشورداری ایرانی سابقه ای بس کهن دارد. خلاقیت و ابتکار ایرانی موجب پی ریزی الگوی متکامل کشورداری شد که حکومتهای عرب، ترک و مغول تباری که در ایران به قدرت دست یافتند، برای تشکیل و تدوام حکومت خویش در ایران ناگزیر به بهره گیری از روش و الگوی دیوانسالاری وکشورداری آنان بودند تا با استفاده از آن بتوانند روابط میان دولت و مردم را برقرار سازند. از سوی دیگر، ساختار اداری در هر دوره با توجه به مقتضیات جامعه و روابط درونی حاکم برآن، پیوسته تغییر شکل یافته و متحول می شد ...
نمایه ها:
اداری | 
سیاسی | 
نظام | 

در ابتدای این مقاله با توجه به نقش "نظام" در بررسی مراحل برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی و چگونگی ارزیابی آن، قبل از هر چیز این مفهوم توضیح داده شد. پس از آن ضمن تعریف "برنامه‌ریزی آموزش عالی" به انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی دستوری، راهبردی و عملیاتی اشاره گردید. در مرحله بعدی، مراحل برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، شامل مراحل مقدماتی، تشخیص مسایل و مشکلات نظام آموزش عال، تدوین برنامهء توسعهء آموزش عالی، تکمیل و تنظیم برنامه تفصیلی، اجرای برنامه و نظارت بر آن، ارزیابی، تجد ...