عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش علمی برآورد کارآیی و عوامل موثر برآن در نظام بانکی ایران است که برای این کار از آمار و اطلاعات ده بانک داخلی کشور شامل چهار بانک تجاری دولتی (بانک ملی ، رفاه کارگران ، ملت و سپه ) و سه بانک تخصصی دولتی ( بانک توسعه صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی) و سه بانک خصوصی ( بانک پارسیان ، اقتصا نوین ، کارآفرین) برای دوره زمانی (1387-1381) استفاده شده است . در این پژوهش با نگرش واسطه گری مالی به بانک ها و روش پارامتری آماری(SFA) با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوک کارآی ...

نظام بانکی ایران اخیرا به سبب ورود بانک‌های خصوصی به صنعت بانکی کشور، خصوصی شدن بانک‌های دولتی و تغییر ساختار سرمایه بانک‌ها، تغییرات ساختاری را تجربه کرده است. این اصلاحات منجر به افزایش رقابت بین بانک‌ها در صنعت بانکداری ایران شده‌اند. بنابراین بانک‌ها برای گسترش نقش خود در بازار استراتژی‌های متفاوتی را اتخاذ کردند. همچنین با سیاست‌های بانک مرکزی در تنظیم نرخ سپرده و بهره وام برای همه‌ی بانک‌ها، فعالیت‌های خارج از ترازنامه از اهمیت و الویت بیشتری برخوردار شده‌اند. فعالیت‌ها ...

مطالعات نظری حاکی از اثرات مثبت الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بر عملکرد بانک‌های آن‌ها می‌باشند. هدف ازتحقیق حاضر‌بررسی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانک‌های دولتی‌کشور می‌باشد. به همین منظورپس ازمطالعه‌کامل چارچوب سازمان تجارت جهانی، شرایط الحاق، اصول، اهداف و الزامات آن برای کشورهای عضو به بررسی سیستم بانکداری‌کشور، نقاط ضعف و مزیت های آن پرداخته شده است. وپس از بررسی نظری تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری دولتی کشور، آثار این الحاق ا ...

پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد، پدیده ای است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد. تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول های کثیف (حاصل از فعالیت های غیرقانونی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و... ) است که روند طبیعی فعالیت های اقتصادی را به مخاطره می اندازد. خدمات بانکداری و عملیات پولی در بانک ها، از مهم ترین حوزه های مرتبط با پول شویی است. این خدمات در کشورهایی که ن ...

بهترین و نوین ترین راه بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای متلاطم و متغیر کنونی، توجه و تمرکز آن ها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی پاسخی است آگاهانه و جامع به نیاز های در حال تغییر مداوم در بازار های رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد. بسیاری از صاحبنظران عوامل موثر بر چابکی سازمانی را در سه دستهء عمده تقسیم بندی نموده اند که عبارتند از: محرک ها، توانمندی ها، و توانمندسازها. از آنجاییکه شناخت عواملی که سازمان را جهت کسب چابکی توانمند می سازند، کمک شا ...

مطالعه حاضر به بررسی اثر تورم بر پیوند بخش مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 99 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره 1960-2009 می پردازد. همچنین به پیوند توسعه مالی و رشد به تفکیک کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته شده است. برای این منظور از سه شاخص توسعه مالی مرتبط با بورس و دو شاخص مرتبط با سیستم بانکی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته اثرگذاری کمتری بر رشد دارد. این نتیجه ب ...

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا نماید. معظم له، اسلامی کردن بانک‌ها را فتحی عظیم می‌دان ...

جهاني شدن را مي توان فرآيندي دانست که در آن مرزهاي اقتصادي ميان کشورها هر روزکم رنگ تر مي‌شود و تحرک روز افزان منابع، تکنولوژي کالاها، خدمات وسرمايه وحتي نيروي انساني در ماوراي مرزها آسان ترصورت مي گيرد. جهاني شدن بازارهاي مالي بسيار آسانتر از جهاني شدن بازار کالاها و بازار نيروي کار است و به همين لحاظ جهاني شدن مالي به سرعت پيشرفت کرده است. در مبادلات مالي تنها اسناد کاغذي مبادله مي‏شود يا علايم الکترونيکي وارد رايانه مي‏گردد. توسعه فناوري اطلاعات اين مبادلات را آسان، سريع و ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر به دلیل مزیت هایش هم مورد توجه سیاست گذاران و هم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی صورت گرفته که نتایج متفاوتی را بدست آمده است. براساس برخی مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بواسطه مزیت هایش اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، مثلاً تحقیق بلوم استرون و پرسون(1983) برای مکزیک و کوکو و همکارانش(1996) برای اروگوئه این مسئله را نشان می دهد. در طرف دیگر بع ...