عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده آن چه در این پایان نامه آمده‌است. بررسی و مقایسه‌ی شخصیّت«لیلی» و «شـیرین» است که بر مبنای گفتار، رفتار و چگونگی واکنش این دو در برابر رویداد‌‌ها و پیـــشامد‌‌ها و نحوه‌ی برخورد متقابل آنان با اطرافیان در خلال منظومه‌‌های عاشقانه‌ی نظامی( خسرو و‌ ‌‌‌‌شیرین و لیلی و مجنون) انجام گرفته‌است؛ تا ضمن تحلیل شخصیّت و رفتارشان، بتوان با استخراج و گسترش نکات مثبت آنان اعتماد به نفس و خودباوری زنان در جامعه تقویت گردد. در این رساله سعی شده‌است این دو شخصیّت در متن جامعه دیده شوند ...

تصحیح متون به منزله پلی است که نسخه اساس را به نسخه اصلی که خط مولف است پیوند می‌دهد، و موجب می‌شود تا محقّقان و دوستداران ادبیات هرچه آسان‌تر به این میراث ارزشمند دست یابند. با تأکید براین سخن و با تورّقی در مثنوی هفت اورنگ جامی از مرتضی مدرس گیلانی، برآن شدیم که با انتخاب مثنوی تحفـهالاحرار از میان این منظومه، مجدداً به تصحیح آن اقدام نماییم(تصحیح انتقادی) تا کار تمام استاد را کامل‌تر کنیم، و با قبول وظیفه، سهمی کوچک در ماندگاری میراث ادبی داشته باشیم؛ بعد از تصحیح به شرحی ...

واضح است که ادبیات تطبیقی و آنچه که از آن ناشی می شود باعث روشن شدن تاثیر و تاثر بین ادبیات فارسی و عربی می شود. این پایان نامه خواستار آن است که داستان شعری دو شاعر ( نظامی گنجوی و احمد شوقی) را مورد بررسی قرار دهد و هر کدام را به ورطه نقد( ادبیات تطبیقی آمریکایی) بکشاند. از جمله منابع تحقیق دیوان لیلی و مجنون نظامی و مجنون لیلی احمد شوقی می باشد. سوالات تحقیق به این ترتیب است: 1. اشتراکات و اختلافات دو داستان شعری در چه زمینه و سحطحی قرار دارند؟ 2. دو شاعر چگونه و از ...

پس از آنکه نظامی در قرن ششم، پنج مثنوی خود را عرضه کرد، موفقیت این مثنویها و شهرتی که پیدا کردند موجب شد که بسیاری از شاعران از این پنج گنج تأثیر پذیرند و نظیره هایی برای آن بسرایند. از میان این مثنویها بخصوص هفت پیکر به سبب ساختار هنری خاص خود، مورد توجه شاعران بزرگ قرار گرفت و چون نمی توانستند، مثل آثار دیگر او، نظیر خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و اسکندرنامه عین داستان را بازسرایی کنند و هفت افسان? هفت پیکر نظامی را بی تغییر بسرایند، به ناچار می بایست معادل آن هفت افسانه را خ ...

ادبیات تطبیقی دانش نو پا و جدیدی است که به بررسی تطبیقی ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان می پردازد. بررسی تاثیر و تاثرات آثار ممتاز ادبی یکی از رویکردهای مهم ادبیات تطبیقی است که بر آن تاکید شده است. مثنوی خسرو و شیرین نظامی نیز از آثار برجستۀ ادبیات غنایی کلاسیک ایران به شمار می آید که مورد توجه بسیاری از شاعران و ادبای فارسی زبان ایرانی و غیر ایرانی قرار گرفته است. در کشور هند نیز آثار برجسته ای به تقلید از خسرو وشیرین تالیف شده است. پدماوت اثر ملک محمد جائسی از آثار مشهور قرن ...

شعر زبان دل است و زاییده‌ی احساسات آدمی و شاعر کسی است که این احساسات و عواطف را با زبانی مخیل و موزون در ساختاری مطلوب ارائه می‌دهد. یکی از نواع شعر فارسی، نوع غنایی است. شعر غنایی، شعری است که مستقیماً احساسات و عواطف شخصی و خصوصی‏ شاعر را بیان می‌کند. داستان دلدادگی و دلستانی خسرو و شیرین از دل‌انگیزترین داستان‌های منظوم فارسی است که در ادبیات غنایی زبان فارسی بی‏تردید از جایگاه ویژه‌‏ای برخوردار است و واقعیّت تاریخی آن به روزگار ساسانیان و به عهد خسروپرویز برمـی‌گردد. خسر ...

آسمان، شب و پدیده‌هایش از دیرباز نوع بشر را به شگفتی وامیداشته و این انگیزه را در او ایجاد می کرده که پی به اسرار آن و ستارگانش ببرد.در رساله‌ی حاضر به بررسی توصیف شب، پدیده‌ها و جلوه‌هایش در شعر دو شاعر قرن ششم، خاقانی شروانی و نظامی گنجوی، از لحاظ صور خیال موجود در آن پرداخته‌ایم که با توجه به اهمیت تشبیه و استعاره در این مقوله، این دو عنصر خیال انگیز شاعرانه بیشتر از موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ی بررسی نشان می دهد تنوع و انبوهی تشبیه و استعاره در اشعار هر د ...

حضرت محمّد، صلّی الله علیه و آله و سلّم، انسان کامل و نخستین آفریدۀ پروردگار بود؛ همچنین آخرین پیامبری که در عالم بشریت ظهور کرد. او خاتم پیامبران بود و بنا بر حدیث «لولاک لما خلقت الافلاک» هدف غایی آفرینش بود و همۀ کمالات پیشین در ایشان جمع بود. در این رساله سعی شده است به بسط این موضوع از نظرگاه ناصرخسرو، سنایی، نظامی و خاقانی پرداخته شود و اشعار آنها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. فصل اول این رساله، تذکره‌ای است درباره پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم. در فصل دوم ...

یکی از اصطلاحات و مباحثی که فرمالیست‌ها در ادبیات و نقد ادبی مطرح کردند، شکل (فرم) است. به مجموعه‌ی عناصری (بیان، بدیع، وزن، قافیه و...) که ساختار اثر ادبی را به وجود می‌آورد، شکل می-گویند. در پژوهش حاضر، معراج‌نامه‌های جامی و نظامی- نظامی در پنج منظومه و جامی در چهار منظومه- از منظر وجوه ادبیت کاویده شده است. برای نیل بدین مقصود، در پنج فصل؛ 1- مفاهیم و کلیات 2- چهارچوب‌های نظری 3- متن معراج‌نامه‌ها 4- قاعده‌افزایی و 5- قاعده‌کاهی این پژوهش تدوین و به سرانجام رسیده است و ...