عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظارت بر مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد و شناسایی مولفه‌های مدل مفروض نظارت بر آن‌ها انجام شده است. روش اين پژوهش موردي و از حیث هدف نیز در زمره‌ی پژوهش‌های کاربردی است. منابع جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش مدیران گروه‌های آموزشی، معاونین دانشکده‌ها، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر و کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه، اعضای هیئت علمی صاحب‌نظر و معاون مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ...

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی موضوع نظارت در سازمان بازرسی کل کشور و ضرورت ایجاد نظارت الکترونیکی در این سازمان به منظور پیشگیری از فساد در دستگاه های تحت نظارت می باشد . در مورد متدولوژی این تحقیق می توان گفت که از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر اجرا ، از نوع توصیفی- پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است . در این تحقیق با نظر استادان راهنما و مشاور این تحقیق ، به جای روش نمونه گیری عملا از روش سرشماری و مراجعه به کارشناسان و مدیران خبره مستقر در ساختمان مرکزی سازمان بازر ...

پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون انتظارات معلمان ومقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در مدارس پسرانه دولتی ابتدائی در شهر تهران بود. هدف اصلی این مطالعه شناسایی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در قالب پنج کارکرد رشد حرفه ای کارکنان، ارزشیابی، روابط انسانی، برنامه ریزی درسی و بهسازی آموزشی بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات بر اساس پرسشنامه ای با 30 سؤال بود که روائی آن با استفاده از اظهار نظر متخصصان و اساتید راهنما و ...

در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رییس مجلس شورای اسلامی و نظارت رییس جمهور می توان ...

امروزه نظارت مهم ترین مسأله مدیریت است زیرا نظارت به عنوان آخرین وظیفه مدیریت و در عین حال مهم ترین آن باعث تکمیل شدن چرخه مدیریت می شود، لذا اجرای صحیح نظارت دارای اهمیت است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر اجرای برنامه نظارت مشارکتی پرستاران بر رضایت بیماران بخش های داخلی- جراحی می باشد. این پژوهش نیمه تجربی است که در دو گروه آزمون و شاهد، به صورت قبل و بعد انجام شد. محیط پژوهش یکی از بیمارستان های منتخب شهر شیراز است. نمونه گیری غیرتصادفی بود و در مجموع 160 نمونه انتخاب شد. اب ...

نظارت و هدایت مناسب و منطقی، لازمه ماندگاری و بقاء سازمانها درعرصه تحولات پرشتاب امروزی است نقش نظارت و هدایت آموزشی نیز که به عنوان بخشی ازمجموعه اقدامات مدیریت منابع انسانی درآموزش و پرورش شناخته می شود ازاهمیتی دوچندان درنظام آموزش و پرورش برخورداراست. زیرا از یک طرف باید به شرایط دائماً درحال تغییر جامعه پاسخگوباشد و ازطرف دیگر باید خیل عظیمی از اعضای جامعه را راضی نگهدارد. متأسفانه مسئولان و مدیران آموزشی سطوح مختلف با اجرای سیاست ها، اهداف و برنامه های بعضاً نامناسب خود ...

یکی از ضرورت‌ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی‌ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده‌اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌های پایین‌تر را عهده‌دار است. اصل 161 قانون اساسی ایران به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور متعرض شده و مقرر داشته «دیوان عالی کشور به منظور ...

احساس نظارت؛ یعنی، انسان توجّه کند که ناظران، تمام کارهای او را زیر نظر دارند و از تمام حرکات و سکنات ریز و درشت، خواه در قالب گفتار، رفتار و یا افکار آگاه هستند، سوال مهم این است که این احساس، چگونه می‌تواند انسان را در جهت‌دهی انگیزه‌ها به سمت خیر، دوری از گناهان، تحمّل سختی‌ها و ... یاری رسانده نگارنده در این تحقیق با استفاده از آیات و روایات معصومانه با بیان ناظران، دامنه و عمق نظارت الهی، عوامل و موانع تأثیرگذاری بر احساس نظارت، به بررسی تأثیر احساس نظارت بر رفتار انسان‌ ...

امروزه تحولات عظيمي در صنعت بانكداري به وقوع پيوسته و ماهيت آنرا بيش از پيش چالشي و پيچيده ساخته است. پیشرفت تکنولوژی و سیر صنعت بانکداری در فضای مجازی دنياي بانکداري امروز را با پيچيدگي ابزارها و تنوع فعاليت‌هاي بانکي مواجه ساخته است با توجه به اهمیت این مقوله و اینکه اکثر بانکها ارایه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک می‌باشند وجود یک مقام ناظر به منظور صحت عملکرد مقوله فوق و نظارت و بازرسی دقیق و مستمر از حوزه مذکور به منظور به حداقل رساندن ریسک‌های ناشی از بانکداری الکترونیک ...