عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان می باشد. و فقط کادر اداری می‌باشند. در 89 سازمان دولتی تعدادی به عنوان نمونه به روش تصادفی و به صورت حداقل یک سوم از مدیران عملیاتی انتخاب و پرسشنامه الف جهت بررسی ویژگیهای مدیران و عوامل سازمانی بین آنان توزیع و جمع‌آوری گردید حجم نمونه مدیران 105 نفر که از پرسشنامه‌های تحویل داده شده به ایشان تعداد 100 تا جمع‌آوری و همین تعداد، ملاک تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 89 سازمان دولتی به صورت خوشه‌ای 10 اداره کل که شامل بود ...

یکی از مهم‌ترین اصول حکومتی اصل تفکیک قوا می‌باشد که متضمن استقلال هر یک از قوا از یکدیگر است. هیچ یک از قوا نباید از حوزه‌ی صلاحیت‌های خود خارج و در صلاحیت‌های قوای دیگر دخالت کند البته راهکارهایی برای نظارت و تعادل قوا پیش بینی شده است. مطابق قانون اساسی وضع قوانین بر عهده‌ی قوه‌ی مقننه می‌باشد اما اختیار وضع آیین‌نامه‌ها عمدتاً بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه می‌باشد. در قانون اساسی، برای اینکه مقررات‌گذاری قوه‌ی مجریه از حوزه‌ی صلاحیت-ها و اختیارات این قوه خارج نشود نظارت‌هایی در ن ...

براساس این تحقیق جهت افزایش کنترل و نظارت دستگاههای اجرائی بر پروژه‌های عمرانی بایستی ابتدا قبل از تصویب بصورت دقیق و کامل (مشخصات فنی و اجرائی، اعتبار و زمان انجام و تحلیل‌های اقتصادی و فنی) انجام شود که پس از توجیه در کمیته‌ای جدا می‌کنید برنامه‌ریزی استان اجرا گردد. و پس در هر یک از دستگاههای اجرائی واحدی تحت واحد کنترل و نظارت که با سیستم‌های رایانه‌ای تجهیز شده‌اند بوجود آید تا بتوان به نحو شایسته و مطلوب روند کنترل و نظارت پروژه‌ها را به اجرا درآورد و از همه مهمتر آن اس ...

طرح ضربتی نظارت بر 515 واحد آجرپزی ساختمان قم توسط این ادارهء کل در نیمهء دوم سال 1375 اجرا گردید. این گزارش حاکی از عملکرد و نحوه اجرای موفقیت‌آمیز این طراح است . ...
نمایه ها:
قم | 
نظارت | 
1375 | 

در این مقاله سعی بر این است که به بررسی نظارت پایشی از دیدگاه تعالیم دینی ، قرآن و نهج البلاغه پرداخته شود و این مطالعه به روش کتابخانه ای صورتگرفته است.یکی از تفاوتهای سیستم فرآیند مدیریت در دیدگاه مادی با دیدگاه غیر مادی ، بحث ارزیابی و کنترل است . در سیستمهای مادی گرای اصولاًکنترل امری برون فردی تلقی می گردد و ایجاد کنترل درون فردی (درون عنصری) در صورت وجود بحثی ثانوی است در حالیکه در سیستم های معنویت گراکنترل اساسا امری درون فردی است ، که کنترل برون فردی به عنوان تکمله آن ...
نمایه ها:
نظارت | 
قرآن | 

در این پژوهش راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت درونی و بیرونی از آراء امام خمینی(س) استخراج نموده و به بحث گذاشته ایم. راهکارهایی که در حوزه نظارت درونی مطرح و ارائه شده است عبارتند از: «ایمان به خداوند»، «داشتن تقوای الهی»، «عدالت»، «تزکیه و تهذیب نفس»، «باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی»، «خودکنترلی»، «باور و اعتقاد به شاهد و ناظر بودن پیامبران و اولیاء الهی»، «باور به نظارت بر انسان به واسطه ملائکه الله»، «ایمان به معاد»، «باور به شاهد و ناظر بودن اعضا و جوارح انسان» و ...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب اصل 85 و نظارت بر آنها در چارچوب اصل 138 متفاوت است؟ در صورت مغایرت نظر رئیس مجلس با ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک مدیران و دبیران در مورد فرآیند و شیوه های نظارت بر دبیران دوره متوسطه شهر فسا بوده است . روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 518 نفر از دبیران و مدیران مدارس دوره متوسطه شهرستان فسا بودند که ازاین تعداد 203 دبیر و 70 مدیر بر اساس جدول مورگان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته سبک های نظارت مدیران مدارس سنجیده شد و.ضریب پایایی پرسشنامه 94/. بدست ...

نظارت بر پروژه تحقیقاتی ساخت استاتور 25 مگاواتی. ...