عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نشست خاک از جمله مسائل مهمی است که همواره در طراحی سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. اغلب خاک های رسی دارای پتانسیل تورم و نشست بالائی هستند. این خاکها با تغییر میزان رطوبت تغییرحجم می دهند و باعث به خطر افتادن وخرابی سازه هایی می شوند که برروی آنها ساخته شده اند. خاک مارن بعلت دارا بودن کانی های رس جزو این دسته از خاک ها است، که بعلت پراکندگی فراوان آن در شهر تبریز، لزوم مطالعات بیشتر در مورد رفتار آن احساس می گردد. برای حل مشکلات ناشی از تورم و نشست چنین خاک هائی، ...

خاک یک محیط کشت پیچیده و یک منبع تجدیدناپذیر و باارزش می‌باشد. بنابراین نیاز است تا با مدیریت مناسب از تخریب فیزیکی آن به ‌وسیله فرسایش یا تراکم جلوگیری شود. شدت، عمق و مکان پیدایش تراکم در خاک به پارامترهای ماشینی (شامل: بار محوری، فشار تماسی، فشار باد لاستیک، نوع و ابعاد لاستیک، پیکربندی چرخ (تک-چرخ، جفت-چرخ و جفت-محور)، نوع ادوات، سرعت و تعداد تردد ماشین‌ها بر سطح خاک) و ویژگی‌های خاکی (شامل: ساختمان ، بافت، کانی‌های خاک، چگالی ظاهری، رطوبت، ترکیبات معدنی، ماده آلی) بستگی ...

نام خانوادگی دانشجو: نصرالهی آذر نام: جعفر عنوان پایان‌نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری پارامترهای مکانیکی خاک استاد راهنما: دکتر غلامحسین شاهقلی استاد مشاور: دکتر یوسف عباسپور گیلانده مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشکده: کشاورزی تاریخ فارغ‌التحصیلی: تعداد صفحه: کلید واژه‌ها: آزمایش مکانیک خاک، ...
نمایه ها:

اصطکاک سطحی منفی در اثر نشست خاک نشست پذیر در اطراف شمع به وجود می آید. این نشست ممکن است در اثر تحکیم خاک ناشی از بارگذاری سطحی، پایین آمدن سطح آب زیرزمینی و اتلاف فشار آب حفره ای تولید شده در اثر کوبش شمع به وجودآید. بی توجهی به تاثیر نیروی فروکش بر شمع ها، ممکن است موجبات خرابی سازه و فونداسیون را فراهم سازد. اثبات شده که استفاده از گروه شمع موجب کاهش نیروی فروکش شمع در مقایسه با شمع منفرد خواهد شد و شمع های درونی نیروی فروکش کمتری نسبت به شمع های پیرامونی تحمل می کنند. ...
نمایه ها:
شمع | 
فروکش |