عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابشناسی حاضر شامل نشریات فنی و پژوهشی کارشناسان و محققین این موسسه در سالهای 1369-1349 میباشد. این کتابشناسی شامل پنج فهرست بشرح ذیل میباشد: - فهرست توصیفی نشریات پژوهشی به ترتیب زمان انتشار شامل: نتایج تحقیقاتی کارشناسان و محققین این موسسه میباشد که به نام نشریات پژوهشی منتشر گردیده است . - فهرست توصیفی نشریات فنی به ترتیب زمان انتشار شامل: آن دسته از نشریاتی میباشد که برحسب علاقه محققین جمع‌آوری، ترجمه یا تالیف گردیده است . برای سهولت دستیابی به متن، سه فهرست : "فهرست نام ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فایو | 

بدون تردید در دنیای امروز شرائط اقتصادی حاکم بر آن، تنها تسلط داشتن بر عوامل فیزیکی تولید نظیر و تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص برای حضور قدرتمند و پویا در صحنهء اقتصاد بین‌المللی کافی نیست . این اصل حیاتی و مهم نیاز به ابزار دیگری به نام اطلاعات دارد. برای بدست آوردن موقعیت مناسب در بازار بین‌المللی مجهز بودن به سلاح موثر و لازم اطلاعات شرط مکفی توفیق در برنامه‌ریزی‌ها و استفادهء شایسته از عوامل دیگر تولید می‌باشد. داشتن اطلاعات بهنگام و صحیح است که امکان تفکر و صحیح و تصمیم‌ ...
نمایه ها:
طیور | 
چکاوک | 
نشریه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1362 | 

چون یکی از اهداف مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی گردآوری اطلاعات تخصصی در زمینه کشاورزی و علوم وابسته از داخل و خارج کشور براس استفاده محققان و دانش‌پژوهان است و از آنجائیکه یکسان و هماهنک نمودن کلیه انتشارات وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تمام واحدهای تابعه بمنظور تسهیل در امر بازیابی آنها جهت استفاده پژوهشگران و کارشناسان ذیربط و مسئولین اجرائی ضروری است و با ذکر اینکه تنها دسترسی به اطلاعات کافی نبوده و مسئله اساسی امکان دستیابی سریع و بموقع محققان به اطلاعات و منابع ع ...
نمایه ها:
1361 | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
موم | 
پرورش | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.