عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به ارزیابی نشریات ادواری لاتین موجود در کتابخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی، مربوط به نه ماهه اول سال 1997 میلادی پرداخته و در این راستا از روش عینی تحلیل هزینه سودمندی، همراه با یک روش ذهنی، تعیین ضرورت وجود نشریات در مجموعه از نظر اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه سود جسته است . جامعه آماری پژوهش را 133 عنوان از نشریات ادواری لاتین موجود در 9 کتابخانه تحت پوشش دانشگاه، به همراه 170 ن ...

این پژوهش به روش تجربی و پیمایشی و با هدف تعیین میزان استفاده از کلیه نشریات ادواری لاتین مربوط به سال 1997 موجود در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان با توجه به عامل دسترس‌پذیری و درجه اهمیت هر نشریه از دید اعضاء هیئت علمی انجام شد. به این منظور از تلفیق دو روش عینی و ذهنی استفاده شد و طی یک دوره سه ماهه، با روش برچسب‌گذاری، تعداد دفعات استفاده از نشریات محاسبه گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه که به صورت لیستی از عناوین هر رشته بطور مجزا تهیه شده بود، اقدام ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف تعیین پراکندگی موضوعی، تعیین رشد کمی تعداد مقالات ، تعیین مقالات تالیف و ترجمه شده، تعیین مقالات پژوهشی و غیرپژوهشی، تعیین روش‌های پژوهشی بکار رفته در مقالات پژوهشی و تعیین تخصص نویسندگان مقالات در نشریات ادواری فارسی انجام شده است . یافته‌های به دست آمده از این پژوهش می‌تواند پژوهشگران، ویژه‌کاران و دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی را از وضعیت مقالات تولیدشده در نشریات کتابداری و غیرکتابداری در طی یک دوره پنج ساله (1370-1374) آگا ...

بانک اطلاعاتی نمایه فهرست متن مقالات نشریات ادواری است که در ابتدا (سال 1370) بصورت مجله منتشر می‌شد و سپس از سال 1376 به صورت بانک اطلاعاتی رایانه‌ای طراحی شد. در این بانک اطلاعاتی علاوه بر فهرست (عنوان، نویسنده، نام نشریه و کلیه واژه‌ متن) امکان دسترسی به متن مقالات هم فراهم گردیده است. مسئولیت بانک اطلاعاتی نمایه بعهده موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی نمایه می‌باشد و کتابخانه‌ها برای دریافت این بانک اطلاعاتی می‌توانند مشترک شوند. در این مقاله ابتدا تاریخچه کوتاهی از سیر تاریخی مجل ...

در اینجا ابتدا سعی شده است که ارزش و اهمیت نشریات ادواری و ویژگیهای آن و اهمیت آن در کتابخانه تخصصی نموده شود و آنگاه طرق مختلف گردش آنها دراین کتابخانه ها به منظور استفاده بیشتر جامعه کتابخانه نشان داده شود. ...

با توجه به اهمیت نمایه‌نامه‌های نشریات ادواری و نقشی که در بازیابی اطلاعات دارد، در این پژوهش سعی شده است تا وضعیت نمایه‌های نشریات ادواری فارسی منتشر شده در تهران بین سالهای 1357 تا آخر 1373 مورد بررسی قرار گیرد.فرضیه مورد بررسی در این پژوهش عبارت است از : "بین تعداد نمایه‌نامه‌های منتشر شده با تعداد نشریات ادواری موجود در همان زمینه موضوعی همبستگی وجود دارد".در این پژوهش نمایه‌نامه‌های موردنظر از جنبه‌های نظام ارجاعات ، رعایت نظم الفبایی، تعداد راههای دستیابی، بکارگیری حروف ...
نمایه ها:
1357-1373 | 

نشریات ادواری لاتین چاپی در دانشگاه های ایران معمولا با هزینه های بسیار گزاف تهیه می شود و این در حالی است که در این میان تعدادی از آنها دارای همپوشانی می باشند و حتی در مواردی دو یا چند مرکز بافاصله بسیار اندک مشترک یک عنوان مجله هستند . فاجعه زمانی خود را بیشتر هویدا می سازد که متوجه می شویم این نوع مجلات دارای همپوشانی ، هسته نیستند و در مواردی در هیچکدام از کتابخانه های مورد نظر استفاده نمی شوند . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.