عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تحليلي اطلاعات پزشكي در نشريات ادواري بهداشتي و پزشكي دوره قاجار مي باشد. بر اين اساس اطلاعات پزشكي در روزنامه و مجله هاي حفظ الصحه، ،‌دانش، شكوفه، صحت، صحيه و امور خيريه، طبابت، طب كنوني و ناصري مورد بررسي قرار گرفت. روش مورد استفاده اين پژوهش تحليل محتوا است و بر اساس مراجعه به كتابخانه ها و بخش نشريات و مراكز اسنادي كتابخانه ها صورت گرفته استجمع بندي و نتيجه گيري نهايي اين پژوهش حاكي از آن است كه از 2452 عنوان مقاله مورد بررسي، 313 مقاله در موض ...

هدف پژوهش بررسی معیارها و دستورالعمل‌های نشر مقالات در نشریات معتبر علوم انسانی فارسی، و ارائه مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌های مناسب در جهت دستیابی به چارچوبی مناسب برای قواعد نشر در نشریات داخلی است.این بررسی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است.از بررسی دستورالعمل‌های نشر مقالات یافته‌های زیر بدست آمد: از 273 نشریه مورد پژوهش، بترتیب 47/25% و 97/82% از نشریات به مقوله عنوان و چکیده به زبان فارسی بیش از عنوان و چکید ...

پژوهش حاضر می‌کوشد با تمرکز بر نشریات زنان در فاصله سال های 1289 تا 1320 هجری شمسی، از منظر نویسندگان این نشریات که فعالیت های زنان را در عرصه عمومی در این سال ها مدیریت می کردند، نحوه بازنمایی زن را مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور سال‌های مورد بررسی به چهار دوره تقسیم شدند و از هر دوره یک نشریه مورد بررسی قرار گرفت. با مبنا قرار دادن نظریه های پسااستعماری و فمینیستی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، چهار نشریه «شکوفه»، «جمعیت نسوان وطنخواه»، «عالم نسوان»، «راهنمای زن ...

پژوهش کاربردی حاضر به روش ارزیابانه انجام شد. هدف از انجام پژوهش ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی مجلات فارسی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل سه پایگاه اطلاعاتی سید، مگ‌ایران، و نمامتن بود. اطلاعات در بخش محتوا از طریق سیاهه‌ی وارسی و در بخش ساختار از طریق مشاهده و مصاحبه‌ی سازمان‌یافته با مدیران سه پایگاه گردآوری شد. میزان مطابقت سه پایگاه سید، مگ‌ایران و نمامتن با معیارهای ساختار به ترتیب 50/43%، 54/70%، و 41/88% برآورد شد. بر‌اساس یافته‌های پژوهش، پایگاه مگ ...

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و مجله های فارسی کودکان (منتشره در سال 1386) در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتواست و جامعه آماری کلیه کتاب های درسی دوره ابتدایی و مجله های فارسی کودکان می باشد. نمادها در هفت مقوله "ادبیات ایرانی"، "تاریخ ایران"، "جغرافیای ایران"، "شخصیت های ایرانی"، "علائم رسمی ایران"، "فرهنگ ایرانی" و "هنرهای ایرانی" جای گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل اس ...

حجم روزافزون اطلاعات در دنیای امروز، استفاده و به کارگیری ابزارها و فناوری‌های جدید را در انتقال اطلاعات و تسریع در ذخیره و بازیابی اطلاعات اجتناب‌ناپذیر نموده است. آشنایی با فناوری‌ اطلاعات برای تمامی اقشار جامعه در راستای آموزش و زندگی در دنیای پیشرفته حال و آینده امری ضروری است. در این میان، کودکان و نوجوانان از جمله اقشاری هستند که در عصر حاضر نیازمند آشنایی با مفاهیم مفاهیم فناوری اطلاعات و آموزش استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشند. این پژوهش مجلات کودکان ...

در این تحقیق، به مطالعه‌ی تطبیقی روش‌شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، پژوهش‌های داخلی اغلب تقلیدی بوده و از تنوع چندانی برخوردار نمی‌باشند و این پژوهش‌ها زمینه-ساز پیشرفت حسابداری را چه از نظر تئوری و چه از لحاظ عملی تا حد مورد‌ ‌‌انتظار فراهم نمی‌کنند، لذا در تحقیق حاضر بر آن شدیم که روش‌شناسی مقالات حسابداری معتبر داخلی و خارجی را از ابعاد مختلف بررسی نماییم و سپس به مقایسه‌ی چارچوب روش‌شناسی مقالات دا ...