عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش وضعیت دستورالعمل های استناد نشریات مورد تایید و ارزیابی آنها با شیوه های استناد معیار، با بهره گیری از روش های پیمایشی و ارزیابانه بررسی شده است. بررسی راهنمای نگارش 151 نشریه، که تا زمان اتمام گردآوری داده های پژوهش حداقل یک شماره از شماره های مربوط به سال 1380 آنها منتشر شده، نشان داد که در مجموع 79 درصد از نشریات مورد بررسی دارای، دستورالعمل استناد هستند که ده درصد آنها پیروی از شیوه استناد شناخته شده ای را توصیه کرده اند. 69 درصد از دستورالعمل های استناد نشری ...
 
هدف این تحقیق بررسی, وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده رشته تربیت بدنی کشور است. در اين تحقيق از روش توصيفي و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق چک لیست محقق ساخته ای درباره ویژگی های کمی مقالات و پایان نامه ها بود. در تحقیق حاضر تمامی مقالات چاپ شده در سه نشریه پژوهش در علوم ورزشی، المپیک و حرکت از سال 1374 تا 1389 (1405 مقاله) و نیز تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ثبت شده در پنج ...