عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش شناسائی وضعیت فعلی سیستمهای خودکار مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و آگاهی از نظرات سرپرستان بخش نشریات ادواری در مورد بکارگیری این سیستمها در کتابخانه‌هایشان می‌باشد. فرضیه مورد پژوهش عبارت است از : در کتابخانه‌هایی دانشگاهی ایران که از کامپیوتر در مدیریت نشریات ادواری استفاده می‌کنند. بیش از 60 درصد از فعالیتهای مربوط به صورت خودکار انجام می‌پذیرد. روش پژوهش توصیفی و جامعه پژوهش شامل کتابخانه‌های دانشگاهی است . پرسشنامه‌ای برای 139 کتابخ ...

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به بررسی و همپوشانی عناوین نشریات ادواری (غیرفارسی) در کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی پرداخته است . با این هدف که ضمن تعیین موجودی نشریات پاسخگوی سوالات دیگر پژوهش در مورد تعداد نشریات هسته، غیرهسته و همچنین تعداد همپوشانی عناوین در سطح سه دانشگاه باشد. این مطالعه در سه بخش تنظیم شده است : - بررسی عناوین کلی و همپوشانی آنها - بررسی عناوین هسته و همپوشانی آنها - بررسی عناوین غیرهسته و همپوشانی آنها نتیجه آنکه 345 ...

هدف اصلی از این نرم‌افزار صفحه مندرجات نشریات ادواری لاتین موجود در مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، فراهم آوردن امکان جستجو بر روی فهرست مندرجات نشریات غیرفارسی می‌باشد که به کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی واصل می‌گردند. این طرح علاوه بر کاهش هزینه گونه چاپی نشریه فهرست مندرجات ، در قالب الکترونیکی امکان جستجو در فهرست مندرجات نشریات را می‌دهد. ...

هدف پژوهش بررسی معیارها و دستورالعمل‌های نشر مقالات در نشریات معتبر علوم انسانی فارسی، و ارائه مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌های مناسب در جهت دستیابی به چارچوبی مناسب برای قواعد نشر در نشریات داخلی است.این بررسی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است.از بررسی دستورالعمل‌های نشر مقالات یافته‌های زیر بدست آمد: از 273 نشریه مورد پژوهش، بترتیب 47/25% و 97/82% از نشریات به مقوله عنوان و چکیده به زبان فارسی بیش از عنوان و چکید ...

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی مجلات اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از یکی از مدل‌های اقتصادی، یعنی بررسی هزینه - سودمندی بوده‌است . در این پژوهش ، نشریات ادواری موجود در کتابخانه علوم پزشکی شهید بهشتی در طی سالهای 1990-1992 به عنوان جامعه مورد پژوهش انتخاب گردیده‌است . جمع‌آوری داده‌های بدست آمده از آمار میز و تقاضای فتوکپی، برای یک دوره سه ماهه و نیز محاسبه هزینه، اشتراک مجلات با بررسی قیمت پروفورماهای مربوطه انجام گرفته‌است . روش پژوهش توصیفی - ...

امروزه انفجار اطلاعات ، آگاهی دائم دانش‌پژوهان را از جهان دانش ، ضروری می‌سازد. این ضرورت در مورد علوم پزشکی محسوس‌تر است . از آنجا که نشریات پزشکی، ابزار دسترسی سریع به اطلاعات روزآمد است ، خرید آنها از وظایف اصلی کتابخانه‌های مراکز پزشکی است . همزمان با افزایش تعداد نشریات ، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت اشتراک و هزینه چاپ و پست ، رشد روزافزون تورم و کاهش بودجه اختصاصی کتابخانه‌ها، مانع خرید نشریات به تعداد مطلوب می‌گردد. در کشورهای در حال توسعه، باید هزینه حمل و نقل، درصد اض ...

هدف اصلی این پژوهش تحلیل استنادی منابع پایان نامه های دانش آموختگان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) طی یک دوره 10 ساله تا پایان شهریور 1380 می باشد. به منظور تعیین الگوهای استنادی منابع 162 پایان نامه رشته های روانشناسی عمومی و تربیتی، مدیریت آموزشی و مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد شامل 4069 استناد مورد بررسی قرار گرفتند و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها استنادها بر اساس نوع داده اطلاعاتی و ...

استفاده از دیسک‌های فشرده در کتابخانه‌های علوم پزشکی کشور جهت اطلاع از مقالات علمی منتشر شده در جهان، رواج بسیار یافته و هزینه سنگینی صرف تهیه این منابع می‌شود. از سوی دیگر استفاده از این دیسک‌ها در صورتی می‌تواند مفید باشد که مقالات به آسانی قابل دستیابی باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی میزان دستیابی به مقالات بازیابی شده از طریق دیسک‌های فشرده در کتابخانه‌های علوم پزشکی کشور می‌پردازد. جامعه مورد بررسی شامل 5131 مقاله بازیابی شده مورد نیاز مراجعه ک ...

بانک اطلاعاتی نمایه فهرست متن مقالات نشریات ادواری است که در ابتدا (سال 1370) بصورت مجله منتشر می شد و سپس از سال 1376 به صورت بانک اطلاعاتی علاوه بر فهرست (عنوان ، نویسنده ، نام نشریه و کلیه واژه متن ) امکان دسترسی به متن مقالات فراهم گردیده است . مسولیت بانک اطلاعاتی نمایه بعهده موسسه فرهنگی اطلاع رسانی نمایه می باشد و کتابخانه ها برای دریافت این بانک اطلاعاتی می توانند مشترک شوند. در این مقاله ابتدا تاریخچه کوتاهی از سیر تاریخی مجله نمایه و امکانات آن سپس توضیحاتی در رابطه ...