عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نشریات استان خوزستان در عصر پهلوی دوم از جمله منابع مطالعاتی این عصر می باشند که بخشی از اخبار و حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خوزستان را در این مقطع در خود جای داده اند و با بررسی آنها می توان به نگارش تاریخ خوزستان در عصر پهلوی دوم پرداخت. از این رو رساله ی حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال عمده است که: بازتاب تحولات سیاسی ـ اجتماعی خوزستان در عصر محمدرضاشاه در نشریات استان چگونه بوده است؟ روش پژوهشی بکار رفته در این رساله مبتنی بر تحلیل اطلاعات است که پس از مطالعا ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

بررسی محتوای رسانه های مکتوب و غیر مکتوب استان و هدایت انها به سمت اثرگذاری هرچه بیشتر بر توسعه فرهنگی استان میتواند اثار بسیار عمیقی بر رشد هر چه بیشتر نشریات استان بگذارد و ضرورت این طرح در استان بسیار احساس میگردد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بلوغ | 
دختر | 
رسالت | 

پیوند گفتگومندی با نقد هنری، عرص? مسئل? این پایان نامه را تشکیل داده است. گفتگومندی ابتدا در انسان شناسی، فرهنگ، هنر و ادبیات در دنیایِ معاصر مورد بررسی قرار گرفته و سپس در نقد هنری معاصر مورد کنکاش قرار گرفته است .گفتگومندی در نقد های هنری، هم در ساختار درونی نقد یعنی در گفتگوی آغاز شده از سویِ زبان با نظام نشانه ای دیگر و هم بین نقدهای مختلف مورد توجه بوده است. این پایان نامه نشان داد که نقد زیبایی شناسان? ناب در دنیایِ امروزین پاسخگویِ تمام مسائل مورد توجه هنر و ن ...
 
چکیده ندارد.