عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت کنترل نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری بی‌شک یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین امر تهیه و توزیع آب شهری می‌باشد. تاکنون روش‌های مختلفی جهت مدیریت کنترل نشت ارائه شده است. یکی از بهترین و با صرفه‌ترین روش‌های ارائه شده، مدیریت فشار در شبکه است که استفاده از شیرهای فشارشکن از متداول‌ترین ابزار‌های آن می‌باشد. در این پایان‌نامه مکان‌یابی بهینه نصب شیرهای فشارشکن در شبکه به عنوان یک مساله بهینه‌سازی در مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌ توزیع آب تعریف و مدل‌های بهینه‌سازی پیشنهادی جه ...

جهت شناسایی نشت در یک خط لوله، جریان گذرا در آن به واسطه بستن شیر انتهایی در یک مدت زمان مشخص برقرار شده و سپس مقدار نوسانات فشار، تنها در محل شیر انتهایی و بعد از بسته شدن کامل شیر برداشت می شوند. پس از تشکیل مدل ریاضی تحلیل جریان گذرا در خط لوله با استفاده از روش خطوط مشخصه (MOC)، تابع هدفی غیرخطی با معیار کمینه سازی مقادیر عددی نوسانات فشار اندازه گیری شده و به صورت محاسباتی تعریف می شود. مدل عددی تحلیل جریان گذرا و در نتیجه تابع هدف یاد شده تابعی از پارامترهای مجهول نشت ش ...

جریان نشتی از بدنه سد خاکی از جمله عوامل مهم در تخریب سازه مذکور می‌باشد که در اثر برخورد سطح آزاد نشت با شیب پایین‌دست و یا ایجاد آبشستگی داخلی تأثیر منفی خود را نمایان می‌سازد، لذا تعیین محل سطح آزاد نشت یا بالاترین خط نشت (خط فریاتیک) جریان در مرحله طراحی حائز اهمیت است. معادله حاکم بر نشت در شرایط پایدار و همروند، معادله لاپلاس می باشد. برای حل این معادله از روش‌های مختلفی از جمله روش‌های تحلیلی و عددی می‌توان بهره برد. یکی از روش‌های عددی مناسب، روش تفاضلات محدود می‌باشد ...

امروزه مسائل مربوط به ایمنی و پایداری سدهای خاکی که با هزینه‌های هنگفت به بهره برداری رسیده‌اند، دارای اهمیت خاصی می باشند. بسیاری از مخازن سدهای ساخته شده دارای مشکلات ناشی از نشت می‌باشند. احداث پردههای آب‌بند در زیر سازه های آبی از موثرترین روش‌ها جهت افزایش طول خزش و کاهش میزان دبی نشت می باشد. هدف از این تحقیق یافتن روابطی جهت تاثیر عمق، مکان و زاویه مناسب برای پرده‌های آب‌بند می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی مقدار نشت و فشار پیزومتری برای حضور یک دیوار ...

سد سازي در کشورهاي خشک و نيمه خشک يکي از ابزارهاي لازم براي نيل به توسعه پايدار صنعتي، کشاورزي و گردشگري مي باشد. سدهاي خاکي از جمله سازه هاي بزرگ بوده که در تماس مستقيم با آب بوده و بعد از اتمام ساخت آنها بدليل قابليت انعطاف پذيري خواص خاک، تغييراتي در مقاومت برشي و نفوذپذيري آنها ايجاد مي شود که گاهي اوقات مي توانند در راستاي کاهش ضريب اطمينان عمل کرده و نهايتاً منجر به تخريب سازه شوند. نشت از بدنه و تکيه گاههاي يک سد خاکي بعنوان يک نيروي محرک پايداري عمل مي کند و چنانچه کن ...

بیشترین تلفات آب در کانال های توزیع و انتقال از طریق نشت صورت می گیرد. در طراحی شبکه کانال های آبیاری بایستی این تلفات را به کمک معادله های نظری و تجربی در نظر گرفت. معادله های تجربی معمولا وابسته به محل بوده و بایستی برای هر محل واسنجی شوند. در این پژوهش مقدار تلفات نشت در کانال های خاکی با بافت های مختلف و مقادیر متفاوت پوشش گیاهی در طول فصل رشد در منطقه شمال استان اصفهان به وسیله روش ورودی - خروجی اندازه گیری شد. معادله های تجربی برای تخمین تلفات نشت در مانال عبارتند از ای ...

از سالها قبل خاک این منطقه در اثر نشت احتمالی ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسوده و نیز زوائد ناشی از پالایش نفت خام آلوده گردیده که نمونه بارز آن در آب نهرها ی جاری در منطقه و خاک های اطراف آن بوضوح مشاهده می شود. برای بررسی آلودگی خاک منطقه آزمایش های مکانیک خاک و آزمایش های اندازه گیری آلاینده ها با شاخص ‏‎BTEX‎‏ بر روی نمونه های خاک صورت پذیرفته و مقادیر غلظت کل و غلظت قابل نشت نمونه ها نیز اندازه گیری شدند. علاوه بر این مقادیر مجاز آلاینده ها در خا ...

معادله حاکم بر جریان نشت د رمحیط متخلخل، معادله لاپلاس (Laplace Equation) است. در این مقاله، روشی تحلیلی برای محاسبه نشت از کانال منحنی شکل با مقطع نیمه بیضوی ارائه شده است. در اکثر روش های تحلیلی مسائل نشت از نظریه توابع مختلط استفاده می شود. روش های تحلیلی محاسبه نشت از کانال های منحنی شکل محدود است و دلیل آن هم مشکل بودن نگاشت پروفیل سطح مقطع این گونه کانال ها می باشد. در روش مطالعه حاضر، از روش نگاشت همدیس (Conformal Mapping) استافده شده است. یکی از تکنیک های این روش، است ...

نشت، نفوذ یا حرکت آرام آب از میان توده خاک است. به وجود آمدن نشت در سدهای خاکی باعث اتلاف آب، ناپایداری سد و در نهایت ایجاد خطرات جانی می شود، از این جهت تجزیه و تحلیل و آنالیز نشت آب در سدهای خاکی اولین گام موثر و یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی سدها مورد توجه متخصصین امر قرار می گیرد. به همین منظور در این مقاله به بررسی نشت درسد تنگاب فیروز آباد با استفاده از مدل عددی sepp/w که مبتنی بر روش المان محدود است پرداخته شده است. این سد دارای محیط غیرهمگن است و فرض شده که مح ...
نمایه ها:
نشت |