عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محیط‌های شهری در سال‌های اخیر به صورت چشم‌گیری تغییر کرده و توسعه یافته‌اند. آن‌ها در روند این توسعه و تغییرات شتاب‌زده با مسائل متعددی مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین این مسائل، یکسانی و یکنواختی فرم شهرهاست. این مسئله موجب از بین رفتن ویژگی‌های منحصربفرد شهرها شده و تداوم و پایداری هویت کالبدی شهرها را به مخاطره می‌اندازد. از آن‌جایی که هویت کالبدی شهرها، به کمک عناصر شهری شکل می‌گیرد؛ کمبود بناهایی با کارکرد نشانه_به عنوان یکی از عناصر شهری_ نیز در خدشه‌دار شدن هویت کالبدی موثر ...
نمایه ها:
ساری | 
طراحی | 
نشانه | 
شهر | 

نشانه ها نقاط عطف درشهر هستند و عوامل تشخیص قسمت های مختلف در شهر که ناظر به درون آنها راه پیدا نمی کند.مهمترین خصوصیت آن بی نظیر بودن ،منحصربه فردبودن، فرمی واضح و روشن داشتن است . نشانه هادارای چهارنقش عمده درشهرهستند: ازتوده اطراف قابل تمیز هستند و به نظام شهری ثبات می بخشند به طورنمادین عمل می کنند و به حافظه یاری می دهند و به فواصل موجود در اطراف خود نوعی پیوستگی می دهند و خوانایی شهر را افزایش داده به آن هویت می بخشند. هویت یعنی حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنو ...

در طول سه دهه اخیر ایجاد شهرهای جدید در ایران به عنوان راهکاری جهت کنترل رشد شهرهای بزرگ و محرکی برای توسعه، گسترشی روزافزون به خود گرفته است. اما با این وجود این شهرها نتوانسته اند آن چنان که باید محیط های خوانا و پاسخگویی را برای ساکنین خود و دیگر افراد به وجود آورند. عمده ترین علل و به طور کلی نقصان این شهرها در تأمین کیفیت های مختلف طراحی شهری و به ویژه خوانایی را نیز می توان در ساخت و سازهای توده ای و ناگهانی، تهاجم فرهنگ معماری و شهرسازی غرب و در نتیجه فراموشی اصول معما ...