عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 243

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) در سال های اخیر به عنوان یک بیماری شایع و مهم در سالن های پرورش قارچ در ایران ایجاد مشکل نموده است. علائم بیماری به صورت لکه های قهوه ای فرورفته در کلاهک و پایه در تمامی مراحل رشد قارچ، در طی حمل، نگهداری و فروش محصول دیده می شود. در صورت شدت بیماری و در شرایط مساعد برای پیشرفت آلودگی آن، لکه ها توسعه یافته، بهم متصل شده و تمامی سطح کلاهک را فرا می گیرد. کلاهک های پوسیده حالت لزج و چسبناکی دارند. یک سود موناس فلورسانت اکسیداز ...

اگزمای دست یکی از شایعترین علل ناتوانی ناشی از بیماریهای پوستی می باشد در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی مقطعی از بیماران مبتلا به اگزمای دست مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای پوست بیمارستان رازی در بهار 76 می باشد در طی 30 روز تعداد 206 بیمار از 3754 نفر مراجعه کننده مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی بیماران از نظر تعیین فراوانی سنی، جنسی، شغلی، تماس با مواد شیمیایی محرک، تماس با محرک های فیزیکی، تعیین فراوانی وجود عفونت همزمان، زمینه آتوپیسم و هایپر هیدروز از نظر کلینیکی و ...

به منظور شناسایی علائم و نشانه های مشترک و شایع اختلالات روانی در فرهنگ ایرانی تعداد 4034 بیمار (2630 مرد و 1404 زن) 15 ساله و بالاتر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ثبت علائم، پرسشنامه ای حاوی 894 علامت و نشانه (130 بدنی و 764 روانی) به اضافه بخش هایی برای ثبت اطلاعات جامعه شناختی، اطلاعات مربوط به نوع و سیر بیماری و وضع فعلی بیمار و وضع سلامت جسمی و داروهای مصرفی تهیه و در مورد هر بیمار یک نسخه از آن تکمیل شد. از میان علائم و نشانه های به دست آمده 47 علامت که در بیش از 30 درصد ...

اختلالات مفصل گیجگاهی - فکی ‏‎(TMD)‎‏ عامل اکثر دردهای مزمن دهانی - صورتی هستند و بدین علت، در تحقیقات علمی و بالینی دندانپزشکی اهمیت بسزایی دارند. اساس مطالعه حاضر، تعیین علایم و نشانه های بالینی این اختلالات (که پایه اصلی تشخیص بیماری و درمان صحیح محسوب می شود) و توجه به عوامل تأثیر گذار بر این علایم و نشانه ها، بوده است. استرس و عادتهای دهانی با ایجاد عملکرد پارافانکشنال، نقش مهمی در افزایش شیوع علایم گزارش شده در پرسشنامه ها مانند صدای مفصلی، گیر کردن فکها و محدودیت در ب ...

هر ساله میلیون ها نفر به خارج از کشور سفر می کنند و خود را در معرض بیماری های مختلفی قرار می دهند. توصیه به پرهیز از خطر و خود درمانی همیشه موفقیت آمیز نیست؛ گاهی مسافران، با بیماری به منزل خود برمی گردند و یا در مدت کوتاهی پس از بازگشت، ناخوش می شوند. چندین علت ممکن برای چنین بیماری هایی وجود دارد و پزشکان باید سعی کنند تا مشخص کنند که آیا بیماری به طور اختصاصی با مسافرت اخیر مرتبط است یا خیر. در رویکرد به ارزیابی مسافران بیمار نه تنها از نشانه ها و علایم، بلکه از جغرافیا و ...

با توجه به شیوع علایم و نشانه های بیماریها، برنامه ریزی صحیح برای آموزش عموم مردم و گروههای پزشکی ضروری به نظر می رسد. ...

با توجه به شباهت علائم Complex Partial Seizure با اختلالات روانپزشکی توصیه می شود با انجام بررسی های بیشتر و آموزش های دقیق تر به شناسایی این بیماران در بخش های روانپزشکی دقت بیشتری معطوف شود. Complex Partial Seizure شایع ترین نوع صرع بوده که علائم و نشانه های آن شباهت زیادی با اختلالات روانپزشکی دارد. با توجه به عدم اطلاع از وضعیت این بیماران در ایران و به منظور تعیین علائم و نشانه های روانپزشکی در این بیماران این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78 ...

نتایج تحقیق نشان داد که از میان نشانه های مرضی مادر ، احساس نا ایمنی و اضطراب شدید مادران بهترین پیش بینی کننده های الگوی دلبستگی کودکان محسوب می شوند . از سوی دیگر احساس نا ایمنی مادر تنها نشانه مرضی مادر بود که با مشکلات رفتاری / اجتماعی کودکان رابطه معنی دار داشت . همچنین بین افسردگی و سازش نایافتگی مادران با الگوی دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان رابطه معنی داری به دست نیامد . ...

سندرم پیش از قاعدگی از شایع ترین اختلالات مرتبط با دوره قاعدگی است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی علائم و نشانه های این سندرم و چگونگی کنترل آن در دختران مراکز تربیت معلم شهر تهران انجام شد. یافته های به دست آمده این مطالعه در مورد علائم و نشانه ها، مشابه یافته های به دست آمده در دیگر مطالعات است: ولی در مورد برخورد با علائم با مطالعات دیگری که الگوی یک زندگی سالم را ارائه می دهد تفاوت دارد. پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به بررسی این سندرم با توجه به نقش آموزش در ارتقای ...