عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: تحریک مغناطیسی از روی جمجمه یک شیوه ایمن، غیرتهاجمی است که از دو دهه پیش بعنوان درمان بیماری افسردگی اساسی مورد استفاده قرار گرفته و سال 2006 از سوی FDA مورد تائید قرار گرفته است. در بیماران افسرده تغییرات مشخصی در میزان جریان خون و همچنین در سطح سلولی نسبت به افراد طبیعی در مناطقی از مغز وجود دارد که تحریک مکرر مغناطیسی با فرکانس بالا بر روی ناحیه کرتکس دورسولترال پیش پیشانی نیمکره چپ و یا با فرکانس‌های پایین (مهاری) در ناحیه کرتکس دورسولترال پیش پیشانی سمت راست موجب ...

افسردگی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی و از عمده‌ترین چالش‌های روان‌درمانی است. گستردگی نشانه‌های این بیماری، سبب پدیدآمدن نظریه‌های گوناگون آسیب‌شناسی و روان‌درمانی برای این اختلال شده است. درمان متمرکز بر هیجان، به عنوان درمانی نو-انسان‌گرایانه، با تلفیق و روز آمدکردن درمان‌های فرد-محور، گشتالت درمانی، و درمان وجودی، و تمرکز بر فرایندهای پردازش هیجانی، از حمایت تجربی قابل توجهی در خارج از کشور برخوردار است. پیش از این پژوهش، کارایی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی در کشور ایران ...

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازدا ...

هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش یوگا بر نشانه های وسواس در زنان است. جامعه آماری این پژوهش زنان شهر شیراز که برای اولین بار به صورت مقدماتی در کلاس های یوگا شرکت کردند، که از میان آنها ۱۰۰زن در نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی بود، که نمونه پس از تکمیل نمودن پرسشنامه، در۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش یوگا قرار گرفتند. پس از اتمام دوره مجددا پرسشنامه را تکمیل نمودند. طرح این پژوهش یک طرح تجربی مقدماتی و با پیش آزمون- پس ...

پژوهش فوق با هدف بررسی اثر بخشسی روایت درمانی بر کاهش شدت نشانه های افسردگی در بیماران افسرده شهر شیراز انجام شد و از بین بیمان افسرده این شهرستان 25 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک مورد پیش ازمون قرار گرفته و سپس گروه آزمایش 8 جلسه روان درمانی به شیوه روایتی دریافت نموده و پس از آن پس ازمون اجرا و نمرات آن با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثربخشی روایت درمانی بر کاهش شدت نشانه های افسر ...

سندرم فيبروميالژي يکي از شايع ترين بيماري هايي است که عضلات را درگير مي کند و به شدت بر کيفيت زندگي و توانايي عملکردي بيماران تأثير مي گذارد. درمانهاي معمول کنوني بر استفاده از دارو و تکنيکهاي خودمديريتي متمرکز شده اند. در خود مديريتي فيبروميالژي، تمرين بدني بسيار سودمند و مورد قبول واقع شده است. هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير يک برنامه تمريني ويژه در خانه بر کاهش علائم زنان مبتلا به فيبروميالژي مي باشد. با توجه به ماهيت موضوع و هدف هاي پژوهشي، اين مطالعه از نوع تحقيقات نيمه ...

آموزش حضور ذهن به عنوان یک رویکرد جدید و مهم برای درمان اختلال های اضطرابی معرفی شده است. با این حال تا این تاریخ پژوهش های اندکی اثر بخشی آموزش حضور ذهن را بر این دسته از بیماری ها بررسی کرده اند. هدف این پژوهش بررسی بیشتر تغییر نشانه ها و بهبود نگرانی و هیجان پذیری بیمارگون و اصلاح باورهای فراشناختی، پس از آموزش حضور ذهن مبتنی بر شناخت درمانی(MBCT) بود. این پژوهش در یک طرح آزمایش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان داشگاه آزاد اسلامی ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و دارو درمانی در بهبود نشانه های مرضی و بهبود عملکرد مداوم پسران مبتلا به اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی(ADHD) در شهر تبریز بود. در این مطالعه شبه تجربی، جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان 7 تا 14 ساله مبتلا به ADHD شهر تبریز بود. از بین کودکان ADHD، پس از انجام ارزیابی های بالینی توسط روان شناس تعداد 30 کودک به شیوه در دسترس انتخاب شدند. این تعداد بر اساس رضایت خانواده، در دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروه اول ...

مقدمه: یکی از درمان های پیشنهاد شده برای عوارض زودرس یائسگی، هورمون درمانی می باشد که به دلیل عوارض جانبی و خطرات باعث نگرانی پزشکان و بیماران شده است. امروزه درمان یائسگی با فیتواستروژن ها مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است. رازک یکی از گیاهانی است که حاوی ترکیبات فیتواستروژنی می باشد ولی تا به حال تأثیر آن بر نشانه های زودرس یائسگی مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین اثر رازک بر نشانه های زودرس یائسگی در شهر تبریز در سال 92-139 ...