عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به بررسی تداخلات داروئی در نسخ پزشکان تبریز و روند نسخه‌نویسی در این شهر پرداخته شد و تعداد 2500 نسخه از داروهای شهر تبریز جمع‌آوری و بررسی گردید. ابتدا مشخصات بیمار و پزشک معالج با رشته تخصص و همچنین داروهای تجویز شده در فرم‌های مخصوصی ثبت گردید و از نظر تعداد، درجه و میزان تداخل و همچنین نسبت به سن و جنس بیمار و تخصص پزشک معالج بررسی و درصدهای بدست آمده در جداول مخصوصی منظور و نمودارهای مربوطه تهیه شد. برای اینکه هر چه بیشتر از کمیت و کیفیت سیستم بهداشتی د ...

یکی از فاکتورهای مهم در زمینه آماده‌سازی و تهیه داروها، آگاهی از اقلام پر مصرف و داروهای مورد نیاز جامعه است و اطلاع از اقلام دارویی که مصرف بیشتری دارند اجازه برنامه ریزی صحیح و دقیق تری جهت تهیه و آماده‌سازی این داروها به مسئولین می‌دهد. در این مطالعه ضمن بررسی 1000 نسخه از نسخ پزشکان عمومی شهر کرمان، سعی شد تعداد داروهای پرمصرف و میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه تعیین شود، بعلاوه درصد نوع دارو از نظر محل مصرف براساس سه مورد مصرف دهانی، تزریقی، و راههای دیگر تعیین گردی ...

با توجه به اینکه روند دارودرمانی در شهرستانهای مورد مطالعه براساس درمان علامتی بوده و پزشکان جهت درمان علائم ظاهری بیماری داروها را تجویز می‌کنند، یک بررسی همه جانبه در این مورد ضروری به نظر می‌رسد. در این پایان‌نامه، اصلی‌ترین هدف بررسی شیوع تداخلات داروئی بر حسب نوع تداخل و ارتباط تداخلات بر حسب جنس و سن بیماران و همچنین اشکالاتی که در روند نسخه‌نویسی در این شهرستانها وجود دارد، بود. طبق بررسی‌های انجام شده، تداخل نوع 4، 5 از بقیه بیشتر بود که البته این تداخلات از نظر بالین ...
نمایه ها:
ساری | 
دارو | 
آمل | 
بابل | 

طبق قانون عمومی مبنی بر تعاریف کلی و عملکردهای اصولی در داروسازی که تحت عنوان Model parctice Act در سال 1977 در آمریکا به تصویب رسیده و مورد تایید کلیه مراجع قابل قبول داروسازی در جهان است ، حرفه داروسازی شامل بررسی و تحلیل نسخه، ترکیب و نسخه‌پیچی و برچسب زدن داروها و تجهیزات تجویز شده، مشارکت در بررسی انتخاب و استفادهء صحیح از دارو، نگهداری مناسب از داروها و تجهیزات و نیز بایگانی مناسب مدارک مربوطه، مسئولیت مشاوره در مورد ارزشهای درمانی، جزئیات ، خطرات و موارد مصرف دارو و تج ...

تجویز بی‌مورد داروها بوسیله پزشکان و داروسازان یکی از مشکلات عمده می‌باشد و حداقل نتایج ذیل را بدنبال دارد: -1 بروز تداخل اثر دارو و ایجاد اثرات جانبی زیاد در بیمار -2 افزایش مصرف بی‌مورد دارو در کشور و متقابلا خروج ارز بیشتر از کشور -3 تحمیل هزینه زیاد درمان برای بیمار. به نظر می‌رسد درخصوص جلوگیری از تجویز، ارائه و مصرف نابجای دارو، یادآوری و تکرار اصول مطرح در نسخه‌نویسی و تحقیقات علمی بر روی تجویز دارو بوسیله پزشکان امری ضروری است . در تحقیق حاصل، 2000 تا از نسخه‌ه ...
نمایه ها:

برای آن که داروساز متعهد و مسئول بتواند خود را در جهتی قرار دهد که به راحتی و به طور ناخودآگاه و مستمر پاسخگوی این قبیل نیازهای بیماران باشد باید این اعتماد به نفس و اتکاء به تخصص را در خود بیابد که هر نسخه را بازبینی و تحلیل کند، کاستی‌های آن را بیابد و اشتباهات احتمالی موجود در آن را تشخیص دهد. بر اثر تمرین و تکرار، ذهن داروساز به طور عادی و خودکار پس از بررسی پرسشنامه‌ای را پاسخگو خواهد شد که در روزهای نخست بسیار طویل و وقت‌گیر به نظر می‌آمد. اما با در نظر گرفتن منافعی که ...

مصرف بی‌رویه و کنترل نشده دارو در کشور، همانند سایر کشورها مشکلی است که حل آن ساده نخواهد بود. مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی داروها از سه جهت می‌تواند مورد بحث قرار گیرد: 1)مشکلات تجویز داروها و خطاهای نسخه‌نویسی 2)مشکلات مربوط به کار داروسازان و خطاهای نسخه‌پیچی 3)عدم پیروی (compliance) بیماران. که این سه معضل، سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که باعث عدم نتیجه‌گیری مطلوب از رژیمهای دارویی می‌شود. مسایل فرهنگی و اجتماعی هم، سهم بسزایی در مصرف بی‌رویه دارو، عدم اعتماد ب ...

در تحقیق حاضر که تحت عنوان بررسی وضعیت دو هزار نسخه دارویی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در (W.H.O) در شهر زابل صورت گرفت طی یک مطالعه توصیفی به روش نمونه‌برداری تصادفی از طریق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری شده که نتایج زیر بدست آمده است . تعداد کل ارقام دارویی در این تعداد نسخه 10968 می‌باشد و میانگین تعداد اقلام دارویی 5ˆ48 قلم می‌باشد که نسبتا رقم بالایی است و تعداد 10224 قلم دارو با نام ترکیب ژنریک نوشته شده است که حدود 93/321 درصد داروها با نام ژنریک قید شده و 2359 قلم ...

نتیجه‌ای که در این تحقیق و بررسی بدست آمد نشان می‌دهد که مصرف دارو در این منطقه از اصول علمی چندانی برخوردار نیست و فاصله زیادی با آنچه در این موارد آموزش داده می‌شود و در کتب نوشته شده است دارد و حتی نسخه‌نویسی و دارودرمانی از حالت منطقی‌اش بسیار دور است . پلی فارماسی و تداخلات داروئی و تجویز بی‌رویه داروهای تقویتی و آنتی‌بیوتیکها و ضددردها و خصوصا کورتیکواستروئیدها بعنوان تسکین‌دهنده دردهای معمولی از جانب اکثر همکاران محترم پزشکان و عدم اطلاع‌رسانی داروسازان محترم به بیمارا ...
نمایه ها:
دارو | 
قزوین |