عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
   
این بررسی به پژوهش در زمینه عوامل درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش و پرورش استان زنجان پرداخته و در مورد آنها در طول تاریخ شکل گیری آموزش و پرورش استان بررسی کرده و سعی دارد کیفیت پویائی و نحوه تحول تشکیلاتی پرسنلی ، امکانات آموزشی و دانش‌آموزشی این استان را در طول دهه‌های گذشته بررسی نماید. به این ترتیب تغییرات تدریجی و یا مداوم و متوالی و یا ناگهانی و غیر مداوم آن و الگوهای رشد و توسعه آن را درمقایسه با سایر استانها بدست آورد و ویژگیهای هر مرحله از رشد و توسعه آموزش و پرو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.