عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه که یک مطالعه آینده نگر می باشد، جهت بررسی اثر ضد میکروبی پوویدون آیودان روی فلور نرمال ملتحمه و مقایسه آن با نرمال سالین، روی 100 بیمار که در بیمارستان حضرت رسول تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته بودند طی 1 سال انجام شد. از 100 بیمار که تحت عمل جراحی داخل چشمی قرار گرفتند، 67 مورد عمل کاتاراکت و لنز داخل چشمی و33 مورد عمل ویترکتومی عمیق داشتند. قبل از پرپ و درپ از کلدوساک تحتانی نمونه برداری و کشت انجام شد. سپس بیماران بطور تصادفی به 2 گروه 50 نفری تقسیم شدند، که در گرو ...

در یک تحقیق به روش کارآزمایی بالینی دو سوکور، 100 بیمار با وضعیت فیزیکی معادل ASA یک و دو که قرار بود برای اعمال جراحی پایین شکم (یا اندام تحتانی) تحت بیهوشی نخاعی قرارگیرند، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند در گروه مورد، 1.6 میلی لیتر /کیلوگرم سالین هیپرتونیک و در گروه شاهد 13 میلی لیتر /کیلوگرم نرمال سالین تزریق گردید. بدین ترتیب همه بیماران سدیم به مقدار مساوی (2 میلی مول /کیلوگرم) دریافت کرده اند. ضربان قلب، فشار متوسط شریانی، سدیم، کلر، پتاسیم و اسمولالیته خون در پنج ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور مقایسه تاثیر تزریق اکسی‌توسین و نرمال‌سالین داخل ورید بند ناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری انجام شده است . در این پژوهش جمعا 300 نفر از زنانی که دارای زایمان طبیعی بوده و هیچگونه مشکلی در رابطه با حاملگی و زایمان نداشتند به طور تصادفی در سه گروه اکسی‌توسین (100 نفر)، نرمال‌سالین (100 نفر) و شاهد (100 نفر) قرار گرفتند. در گروه اکسی‌توسین پس از تولد کامل نوزاد 30 واحد اکسی‌ ...
نمایه ها:
تزریق | 

طولانی شدن مرحله سوم زایمان می‌تواند سبب افزایش عوارض و مرگ و میر زایمانی شود هنوز یک روش موثر و بی‌خطر برای اداره این مرحله از زایمان ارائه نشده است . برای نشان دادن اثر اوکسی‌توسین و نرمال‌سالین در ورید بندناف ، روی طول مرحله سوم زایمان در یک مطالعه تجربی مرسورکور 127 مورد زایمان واژینال طبی که مرحله سوم در آنها بیش از 5 دقیقه طول کشید بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند در گروه اول 30 میلی‌لیتر نرمال‌سالین حاوی 30 واحد اوکسی‌توسین در گروه دوم 30 میلی‌لیتر نرمال‌سالین در ورید ...

پژوهش حاضر پژوهش تحلیلی از نوع تجربی است که هدف از انجام آن تعیین و مقایسه تاثیر هپارین و نرمال سالین در حفظ راه وریدی و بروز فلبیت بوده است . این مطالعه بصورت "دوسوکور" بر روی 148 بیمار بستری در بیمارستانهای آموزشی اصفهان انجام شده است . افراد بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شده‌اند. هفتاد نفر تحت تکنیک حفظ راه وریدی (هپارین لاک) بوسیله تزریق 100 واحد هپارین رقیق شده در یک میلی‌لیتر آب مقطر بوده و گروه دوم (78 نفر) با یک میلی‌لیتر نرمال سالین تحت این تکنیک بوده‌اند. طول مدت مطا ...

بررسی شیوع عفونت در زخمهای تروماتیک بر حسب نوع ماده ضد عفونی کننده (آب-نرمال سالین و بتادین) بصورت ‏‎Clinical Trial‎‏ بر روی بیماران مراجعه کننده با زخم تروماتیک به اورژانس بیمارستانهای شهید رهنمون، افشار و شهدای کارگر استان یزد انجام گرفت 300 نمونه به صورت تصادفی ساده (در هر گروه از مورد فوق 100 نمونه) پرسشنامه تهیه و پس از شستشو و بخیه زخم در روزهای 1و3و5 بعد از مراجعه ویزیت شدند . 9 زخم شسته شده با آب 7 زخم شسته شده توسط نرمال سالین و 5 زخم شسته شده توسط بتادین علائم کلینی ...
نمایه ها:
زخم | 
ضربه | 
عفونت | 
آب | 

زگیل یکی از بیماریهای شایع پوستی می باشد، بطوریکه 8 درصد مراجعین به متخصصین پوست را افراد مبتلا به زگیل تشکیل می دهند.‌ هدف: مقایسه تاثیر تزریق داخل ضایعه بلئومایسین با نرمال سالین، در درمان زگیلهای معمولی مقاوم به درمان در کف و پشت دست. روش اجرا: این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی 34 بیمار انجام گرفت. شرط ورود به مطالعه وجود زگیل معمولی مقاوم به درمان در نواحی کف و پشت دست بود. بیماران بصورت اتفاقی به دو گروه درمان با بلئومایسین (18 نفر) و درمان ...

مقدمه : KUB عکس ساده شکم پس از آمادگی است. روش استاندارد ایجاد آمادگی جهت پاک‌سازی دستگاه گوارش برای مطالعات تشخیصی معمولاً شامل محدودیت رژیم غذایی واستفاده از مواد مسهل مانند روغن کرچک است اما این روش وقت‌گیر بوده و اغلب برای بیماران ناخوشایند است و معمولاً نیز ناموفق می‌باشد. در این مطالعه ما میزان آمادگی ایجاد شده توسط نرمال سالین را به عنوان روش جایگزین پاک‌سازی روده‌ها با آمادگی ایجاد شده توسط روغن کرچک بررسی و مقایسه نمودیم. روش کار : در این مطالعه نیمه تجربی، 1000 بی ...
نمایه ها:

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تک‌گروهی است که به منظور تعیین تاثیر استفاده از نرمال‌سالین در ساکشن لوله تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز در سال 1377 انجام شده است . نمونه‌های این پژوهش ، 40 نفر بیمار تحت عمل جراحی قلب باز از نوع تعویض دریچه یا پیوند عروق کرونر بودند که از طریق نمونه‌گیری به روش متوالی براساس معیارهای پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها برگه ثبت اطلاعات مشتمل بر دو بخش بود: بخش اول مربوط به متغیره ...