عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 226

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل‌گیری است و در آینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. از میان عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی، می‌توان به نرخ ارز اشاره کرد. گذشته از تأثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز تبعات خاص خود را داراست، اصولاً، با به هم خو ...

پیشرفت اقتصادی هر کشور با ثبات اقتصاد کلان آن همبستگی مستقیم دارد. یکی از موثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی، نرخ ارز می‌باشد. اگر مجموعه کنش‌ها و واکنش‌ها در مورد این متغیر به ‌گونه‌ای باشد که اقتصاد را از شرایط مطلوب تعادل دور سازد، در آن‌ صورت ثبات اقتصاد کلان دچار آسیب می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی دقیق نرخ ارز در جهت انجام برنامه‌ریزی‌های آتی برای قرار‌ دادن اقتصاد در مسیری با ثبات اهمیت بسزایی دارد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود. روش‌های زیادی جهت پیش‌بینی نر ...

نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جریان نقدی تنزیل شده مورد انتظار قیمت سهام، اثرات معناداری بر قیمت سهام می‌گذارد. براساس تئوری‌های اقتصادی یک رابطه دو طرفه بین قیمت سهام ونرخ ارز وجود دارد. در این پژوهش اثر تغییرات رشد نرخ ارز واقعی بر بازدهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (بازدهی شاخص TEPIX) که در قالب مدل‌های چندمتغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا (DCC) که توسط انگل (2002) ارائه گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تخمین م ...

متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه درجه بالاتری از نااطمینانی را نسبت به کشورهای صنعتی دارا هستند. از آن جهت که نوسانات نرخ ارز واقعی، پیش بینی سود آوری در بخش های تجاری و غیر تجاری و هزینه کالاهای سرمایه‌ای وارداتی را دچار مشکل می کند، منجر به ایجاد نااطمینانی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری می شود. عدم اطمینان می تواند ناشی از موارد زیادی از جمله تورم، نوسانات اقتصادی ، سیاست های پولی و مالی و . . . باشد. مجموعه این نا اطمینانی ها در قالب اندازه گیری متغیر های ...

مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می‌کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس‌انداز مردم ،سرمایه‌گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می‌باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعدیل توام با تاخیر طولانی دستمزدها نسبت به تورم ،استدلال می‌کند که وقتی قیمت ها تحت تاثیر کا ...

با توجه به اهمیت بالای اشتغال در میان شاخص های اقتصادی–اجتماعی کشورهای مختلف جهان، سیاست‌گذاران همواره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات اشتغال را مدنظر قرار می‌دهند. بسیاری از مطالعات تجربی نشان می‌دهند که نرخ ارز واقعی از متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال است؛ که این تاثیر، بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی می‌تواند متفاوت باشد. افزایش نرخ ارز واقعی از یک سو به افزایش واردات و برون سپاری فرصت های شغلی منجر می شود و از سویی دیگر با کاهش هزینه ی واردات کالاهای سرمایه ...

بررسی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، از جهت تأثیر این متغیرها برکل سیستم اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که شرایط اقتصادی حاکم و سیکل‌های رکود و رونق ناشی از آن‌ها برکل سیستم اقتصادی بویژه سیستم بانکی تأثیرگذار است و رکود باعث ایجاد شرایط بحرانی برای بخش بانکی می‌شود. در این تحقیق با کمک روش‌های اقتصاد‌سنجی و با استفاده از آمار مربوط به بانک‌های ایران(موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ه ...

براساس نظریه‌های رایج اقتصاد بین‌الملل، با خروج از انزوای تجاری، تولید ملی، اشتغال و رفاه اقتصادی افزایش می‌یابد. در شرایط اقتصاد باز، ساکنین یک کشور می‌توانند در سطحی فراتر از مرز امکانات تولیدی‌شان مصرف کنند. در این خصوص، از جمله مسیرهای اصلی، جریان صادرات و واردات و تحرک سرمایه است که منابع مالی، فنآوری و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز را فراهم می‌کند. در اقتصاد باز، نرخ ارز از جمله کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود که علاوه‌بر جریان صادرات و واردات و ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تکانه‌های نامتقارن نرخ ارز حقیقی بر چرخه‌های تجاری ایران می‌باشد. جهت برآورد الگوهای تحقیق، با توجه به تعاریف مربوط به متغیرهای تکانه‌های قابل پیش‌بینی نرخ ارز، تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی(پیش‌بینی نشده) مثبت و منفی نرخ ارز و برای اجتناب از مشکل هم‎خطی کامل در برآورد الگوها، برای متغیر چرخه‌های تجاری دو الگو برآورد شده است. در یکی از الگوها اثر تکانه‌های قابل پیش‌بینی و تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز بر متغیر ...
نمایه ها:
تورم | 
مصرف |