عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 273

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل‌گیری است و در آینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. از میان عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی، می‌توان به نرخ ارز اشاره کرد. گذشته از تأثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز تبعات خاص خود را داراست، اصولاً، با به هم خو ...

مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می‌کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس‌انداز مردم ،سرمایه‌گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می‌باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعدیل توام با تاخیر طولانی دستمزدها نسبت به تورم ،استدلال می‌کند که وقتی قیمت ها تحت تاثیر کا ...

نرخ ارز در اقتصاد ملی ما به عنوان یک عامل کلیدی و اثرگذار نه تنها سیاستها، راه بردها، و حتی سازوکارهای روزانه، که بلکه ساختار سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیتهای اقتصادی به نحو تنگاتنگی به نوسانات نرخ ارز ارتباط دارد، بنابراین بسیار به جاست که تغییرات این متغیر اثر گذار را در رابطه با سایر متغیرهای اقتصادی (خصوصاً سطح قیمتها) در یک مقطع زمانی و در شرایط پویا (Dynamic) ارزیابی کنیم. تا جایی که به مکانیزمهای پولی و مالی بر می گردد، نرخ ...

به منظور تدوین الگوی مناسب تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، نخست الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز در قالب سه نظریه نرخ ارز و سطح قیمتهای عمومی، نرخ ارز و نرخ بهره و نرخ ارز و تراز پرداختها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تمامی این الگوها سعی شده تا رفتار نرخ ارز در یک بازار ارزی انسجام یافته و با تکیه بر عرضه و تقاضای ارز و شناسایی خاص و عوامل موثر بر آنها مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال، عملکرد ضعیف این الگوها، جهت‌گیریهای جدیدی را در زمینه الگوسازی تعیین نرخ ارز مطرح سا ...
نمایه ها:
الگو | 

اهمیت تعیین سطح بلند مدت نرخ ارز در زمینه سیاستگذاری کلان کشور موجب شده در سالهای اخیر مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.در این راستا رساله حاضر بر آن است تا رفتار نرخ ارز را در ایران بررسی نماید.جهت نیل به این هدف ، ابتدا مبانی تئوریک و مدلهای نظری تعیین نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.کلیه الگوهای مورد بررسی در صدد تعیین ارز در یک بازار یکپارچه و با توجه به عوامل عرضه و تقاضا می‌باشند.از آنجا که این مدلها رفتار نرخ ارز را بخوبی توضیح نمی‌دهند، در این رسال ...

علی‌رغم کوششی که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در جهت حمایت از تولید در بخش کشاورزی از سوی دولت به عمل آمد هنوز تولیدات کشاورزی در کشورمان کفایت تقاضای فزاینده برای مواد غذایی را نمی‌کند.یکی از دلایل اصلی عدم توفیق کامل برنامه‌های توسعه کشاورزی در نیل به خودکفایی، وجود ابهامات و نقاط کور اطلاعاتی زیادی است که در زمینه ارتباطات سایر بخشهای اقتصادی با بخش کشاورزی وجود دارد.نظام ارزی کشور یکی از بخشهای اقتصادی است که از طریق تغییرات نرخ ارز اثرات انکاناپذیری را ...
نمایه ها:
برنج | 
گندم | 

این طرح با استفاده از آمار واردات به تفکیک تعرفه های وارداتی و کشورها، قیمت وارداتی و قیمت داخلی ( با قید سناریوی قیمت بازار آزاد ، تعادلی و یارانه ای ) ، اقدام به محاسبه نرخ ارز بالقوه برای واردات می نماید البته یکی از مبانی محاسبه این نرخ همانا نرخی است که دولت بر اساس تصمیمات خود، تعیین نموده و فرض براین است که شرایط اقتصادی جاری در مرحله ای است که برای سامان دادن به نظام عرضه صادرات و تقاضای واردات و نیز فرایند تولید ، دولت باید کنترل نرخ ارز و عرضه آن را به دست بگیرد و ...
نمایه ها:
ارز | 

طی چند دهه اخیر تنوع، تعدد و درونگرایی سیاست ها و همراهی آنها با عدم ثبات اقتصادی، از ویژگی های اقتصادی کشور بوده است. یکی از این سیاست ها، سیاست پولی است که منبع تأمین کسری بودجه ریالی دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی بوده، که افزایش عرضه پول به دنبال آن اجتناب ناپذیر است. گسترش پایه پولی در کشور می تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. نرخ ارز بیانگر موقعیت اقتصادی کشور در داخل و خارج می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر، رابطه سیاست پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالهای 1 ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. در این تحقیق مدل EGARCH جهت سنجیدن نااطمینانی نرخ ارز اسمی ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1390-1352 مورد استفاده قرار گرفت. این مدل اثرات نامتقارن را تجزیه و تحلیل می نماید. به منظور برآورد مدل ابتدا مانایی و نامانایی متغیرهای مدل آزمون گردید و سپس نااطمینانی نرخ ارز اسمی طی دوره یاد شده با استفاده از مدل EGARCH برآورد و با استفاده از این مدل سری نااطمینانی نرخ ارز اسمی استخراج گردید. نتا ...