عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقتصاددانان و سیاست گذاران تحلیل های تغییرات نرخ ارز و تراز پرداخت ها را مشتاقانه دنبال می کنند. برای تحلیل آثار و کاربردهای تغییرات نرخ ارز اقتصاددانان شاخص های نرخ ارز اسمی، واقعی و موثر را به کار می برند.چون اکثر کشورها نرخ ارز را به عنوان تعداد واحدهای پول خارجی به ازاء یک واحد پول داخلی تعریف می کنند. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز و شکست‌های ساختاری هدف این مطالعه این است تا به تحلیل شکست ساختاری در ایران و بررسی روند تصادفی نرخ ارز پرداخته شود.این مطالعه برای دوره 1373-1 ...

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و درعین‌حال ابهام‌آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. در ابتدا با استفاده از داده‌های سالیانه، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز محاسبه‌شده و رفتار صادرات کشمش با به‌کارگیری الگوی VECM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه‌مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای ...

پیدا کردن رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تورم یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان در سالهای اخیر بوده است.مثالات بسیار زیادی(که کشورهای زیادی را پوشش می دهند)به رابطه ضعیف بین تغییرات در نرخ ارز و تورم دلالت دارد.برخی این را یک موضوع از اقتصاد خرد می دانند و برخی این موضوع را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند که به چسبندگی قیمتها وابسته است. یکی از راههای تغییر درجه انتقال نرخ ارز روی تورم چسبندگی قیمتها می باشد که در این پایان نامه به بررسی این موضوع پرداختیم. انتظار داریم که ...

هدف مقاله حاضر بررسی اعتبار رهیافت پولی نرخ ارز و ترازپرداختها در اقتصاد ایران است؛ که بر اساس آن در نظام نرخ ارز شناور، نوسانات نرخ ارز و در نظام نرخ ارز ثابت، وضعیت ترازپرداختها ریشه پولی دارند.آگاهی از این مساله برای سیاست‌گذار پولی حائز اهمیت است. در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه مذکور در اقتصاد ایران ابتدا اعتبار نظریه برابری قدرت خرید(PPP) را که به عنوان پایه فرضیه رهیافت پولی مطرح است، آزمون می‌شود. و سپس با توجه به وجود نظام دوگانه ارزی در اقتصاد ایران، ا ...

در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا کارايي رژيم‌هاي مختلف ارزي بر اساس کاهش زيان بانک مرکزي در قالب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) با توجه به شرايط يک اقتصاد صادرکننده نفت، مورد بررسي قرار گيرد. بدين ترتيب پس از تنظيم الگو با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي ساختاري يک اقتصاد صادرکننده نفت و به‌دست آوردن ضرايب بهينه قواعد پولي تحت هر يک از رژيم‌هاي ارزي، مقدار تابع زيان بانک مرکزي مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. تصميمات بانک مرکزي در اين الگو با توجه به تعامل ميان نرخ‌هاي سود و ارز گرفت ...

چکیده یک اقتصاد باز کوچک به طور معمولی در معرض انواع شوک‌های خارجی برون‌زا‌ست. به‌طوری که این شوک‌ها معمولاً از طریق کانال‌های مختلف در اقتصاد داخلی منتشرشده و اقتصاد داخلی توسط سازوکارهای تنظیم مختلف به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. از این‌رو انتظار می‌رود، ادوار تجاری ایران به‌عنوان یک کشور باز کوچک، علی الخصوص با توجه به نقش مسلطی که بخش نفت در کشور ایران بازی می‌کند، به شدت تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در شرایط خارجی قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و ارزیابی صحیح منابع و مکانیزم‌ ...

در این پایان نامه به بررسی رابطه نرخ ارز با نرخ سود بانکی(بهره) پرداختیم و با بررسی مطالعات گذشته ملاحظه گردید که در مورد تأثیرات نرخ ارز بر نرخ سود نظریات متفاوتی مطرح شد اما هیچ یک از آنها به طور اخص به بررسی نرخ سود سپرده نپرداخته اند، لذا در این رساله به بررسی ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی و مهمترین متغیر بازار پول یعنی نوسانات نرخ ارز و نرخ سود سپرده مدت دار پرداختیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های ماهیانه طی دوره 1379-1389 می باشد. به این منظور ابتدا ...

اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال 1390 در کشور آغاز گردید. با توجه به هدف گذاری ثبات نرخ ارز و مهار نرخ تورم در این برنامه، در دو سال نخست اجرای آن، نرخ رشد تورم به دو برابر و متوسط قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد بیش از سه برابر افزایش یافت، لذا در این پژوهش به بررسی نرخ ارز و نرخ رشد تورم و علل افزایش آنها در دو سال اول برنامه پنجم توسعه کشور پرداخته می‌شود. به این منظور، بررسی حاضر در دو بخش، به تحلیل نرخ ارز و نرخ رشد تورم و علل افزایش آنها ...

در دنیای امروز که کشورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر از لحاظ اقتصادی دارند، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بین الملل یک کشور همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.این ارتباط می تواند سبب رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شود و یا حتی میتواند سبب انزوا و رکود اقتصادی گردد. هر چه مقبولیت یک کشور از لحاظ اقتصادی در میان سایر کشورها بیشتر باشد این رشد بیشتر خواهد بود.این مقبولیت سبب افزایش قیمت پول یک کشور میشود به عبارت دیگر سبب کاهش نرخ ارز می شود و بالعکس عدم مقبولیت سبب افزایش نرخ ارز میشود. ...