عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه ترجمه و شرح الادب المقارن تالیف مرحوم دکتر طه ندا است . مولف ، استاد برجسته ادبیات تطبیقی در دانشگاههای اسکندریه و بیروت و بنیانگذار انستیتو زبان های شرقی ( در دانشگاه اسکندریه ) می باشد. ...

ادبیات تطبیقی آنطور که از اسمش بر می آید نحوه مقایسه و تطبیق ادبیات و زبانها را ارائه داده و پیوند ادبی را با دیگر ادب روشن می کند و شیوه تاثیر و تاثر ادبیات و زبانهای مختلف را بیان می دارد ، اهمیت و نقش ادبیات تطبیقی بر همگان روشن است. دکتر طه ندا در این زمینه کتابی تدوین کرده است که بیشتر متوجه ادبیات تطبیقی اسلامی در میان ادبیات فارسی، عربی و ترکی است و موضوعات آن در این زمینه با هم رابطه تنگاتنگ دارند. این کتاب اهمیت ادبیات تطبیقی را در دو زمینه قومی و جهانی بیان می کند و ...