عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشت مخلوط عبارت ازرویاندن بیش ازیک گیاه دریکسال زراعی و در یک قطعه زمین است. به منظور بررسی کشت مخلوط نخود و جو و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد این دو گیاه و همچنین کنترل علف‌های هرز، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. این آزمایش با استفاده از طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در طراحی کشت مخلوط از سری‌های افزایشی و جایگزینی استفاده شد. بطوریکه، نخود به عنوان محصول اصلی در نظر گرفت ...

دو گیاه گندم و نخود از مهمترین گیاهان زراعی در دیمزارهای ایران محسوب می‌شوند. در زراعت نخود دیم وجود علف‌های هرز مهمترین عامل کاهش عملکرد محسوب می‌شود. در منابع مختلفی کنترل علف‌های هرز به عنوان یکی از مزایای کشت مخلوط عنوان شده است. کشت مخلوط همچنین به عنوان روشی که می تواند استفاده از منابع در دسترس را بهبود دهد و موجب افزایش عملکرد و پایداری آن در مقایسه با کشت خالص گردد، شناخته شده است. به منظور ارزیابی کشت مخلوط گندم و نخود در شرایط دیم و مدیریت کود نیتروژن و کنترل علف ه ...

کاشت‏های پاییزه انتظاری نخود معمولاً در جهت حداکثر استفاده از بارش‏های پاییزی و با توجه به پتانسیل بالای تولید نخود در این کشت‌ها، در کشورهایی مانند ایران که بارش‏های بهاری مناسبی ندارند، انجام می‏گیرد، اما تداخل شدید علف‌های‌هرز، مهمترین مانع این تاریخ‏های کاشت است. به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه نخود رقم ILC482 به تداخل علف‏های هرز تحت رژیم‏های مختلف رطوبتی، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی ...

به منظور تعیین اثر بالنگوی شهری (قره‌زرک)، روی کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد نخود در الگوهای مختلف کشت آزمایشی در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام گردید.. تیمارهای آزمایشی شامل: الگوهای مختلف کشت در 6 سطح به عنوان فاکتور اصلی (کشت خالص نخود (a1)، کشت خالص بالنگوی شهری (a2)، کشت مخلوط افزایشی تراکم معمول نخود بعلاوه 25 درصد تراکم معمول بالنگوی شهری (a3) ...

نخود یکی از محصولات زراعی مهم در استان اردبیل است که در حال حاضر 5272 هکتار از اراضی سطح استان زیر کشت این گیاه زراعی است. این تحقیق به منظور مطالعه و شناخت قابلیت‌های استان اردبیل کشت نخود بعمل آمد. داده‌های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از بارندگی سالانه، بارندگی طول دوره رشد نخود، دمای طول دوره رشد، رطوبت نسبی، ارتفاع، شیب، جهت و عمق خاک است که با بهره گیری از نیاز رویشی گیاه زراعی مورد مطالعه، لایه اطلاعاتی تولید و هر سری از داده‌ها ارزش گذاری و طبقه بندی شدند که با رو ...

به منظور بررسي اثرات آبياري تكميلي بر روي برخي از شاخص هاي زراعي و فيزلوژيک ارقام نخود، آزمايشي در سال زراعي (86-1385 ) در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. آزمايش بصورت اسپليت بلوک با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد كه در آن رژيم هاي آبياري، شامل آبياري كامل، يك نوبت آبياري تكميلي در هر یک از مراحل فنولوژي شاخه دهي، گلدهي، تشكيل غلاف و پر شدن دانه وبدون آبياري (ديم) بعنوان فاكتورهاي اصلي و ارقام نخود شامل(ILC482 ، جم و كرج) بعنوا ...

در این بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر نخود زراعی (Cicer aritenium) در 3 مرحله مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله اول شامل ارزیابی اثرات شوری بر جوانه زنی ارقام نخود بود. در مرحله دوم، بررسی اثرات شوری بر رشد رویشی ارقام نخود در شرایط هیدروپونیک صورت گرفت. مرحله سوم نیز شامل بررسی اثر تنش خشکی فیزیولوژیک بر ارقام نخود زراعی در مرحله جوانه زنی بود. کلیه آزمایش ها به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. عامل اول شش رقم مختلف نخود (آرمان، جم، بیونیج، هاشم، آزاد و ILC ...

یکی از مشکلات استفاده از مدل جهانی هدررفت خاک (USLE) در کشورهای در حال توسعه فقدان آمار و اطلاعات در خصوص مقادیر عامل مدیریت پوشش گیاهی برای محصولات مختلف می‌باشد. گرچه در کشورهای پیشرفته با انجام مطالعات گسترده عامل مدیریت پوشش گیاهی به‌صورت جداولی برای محصولات مختلف ارائه شده بود اما با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، پدولوژیکی و مدیریتی آن کشورها با کشور ما، استفاده از این اطلاعات، می‌تواند با خطا همراه باشد. از طرف دیگر نخود و عدس به‌عنوان دو محصول مهم در منطقه تیکمه‌داش کشت می ...

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های نخود زراعی تحت شرایط عدم تنش وتنش رطوبتی در سنندج، 20 ژنوتیپ نخود (تیپ‌های دسی و کابلی) جهت شناسایی مطلوب‌ترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد و سایر صفات زراعی، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1392-1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر بیشتر صفات در هر دو شرایط رطوبتی تفاوت معنی‌داری دارند. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در شرایط تنش رطوبتی ژنوتیپ‌های ...