عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه در این رساله مورد کاوش و پژوهش قرار می‌گیرد درخصوص تقدس در نخل و نخل برداری است . نویسنده ضمن مطالعه در زمینه‌ی پیشینه‌ی تقدس و تقدس‌سازی و جهت ریشه‌یابی چگونگی مقدس شدن برخی از اجزای طبیعت، اماکن، اشیا و... در اذهان مردم به مطالعه در دین ؛از ابتدایی‌ترین آنها شامل توتم‌پرستی، شمنیزم، بت‌پرستی و ...، تا ادیان یکتاپرستی، در پیرامون چیستی اساطیر، مقدس و نامقدس و همچنین نمادها ؛و پیشینه‌ی نخل‌گردانی در ایران باستان تازمان کنونی می‌پردازد. سپس با ارائه‌ی آنچه در طی تحقیق ...

در این طرح بر روی نخل آزمایشاتی برای تکثیر نخل از طریق کشت بافت انجام خواهد گرفت و پس از نمونه‌برداری از پاجوشهای مرغوب نخل از مناطق جنوبی ایران (خوزستان - فارس - بوشهر و بندرعباس ) نمونه استریل شده و در محیط کشت تکثیر داده می‌شوند. روش تحقیق انتخاب بهترین محیط کشت تولید کالوس و شاخه‌زائی و ریشه‌زائی در شیشه - در مراحل بعد انتقال به گلخانه و مزرعه می‌باشد. و در نهایت سازگاری در منطقه جنوبی ایران ...
نمایه ها:
گیاه | 
تکثیر | 
نخل | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نخل | 

درخت نخل برای رشد ونمووتولید میوه دربیابانهای گرم ،احتیاج به آب فراوان داردو درعین حال رطوبت هواازدشمنان معمولی آن میباشداکثر پاتوژنهای مهم خرما درمیان قارچهامیباشند،وبه استثنای گونه های خاکزاد وخطرناک فوزاریم Fusarium spp. که تولید بیماری بنام Fusariose یاBayound میکنند،بقیه برای انتشار ورشدونمو خوداحتیاج به رطوبت زیادوبارندگی دارندودرزمانی که شرایط مناسب شود خسارتهای شدیدرابه کشت خرما واردمیاورند،درایران نخلستانهای جنوب وجنوب شرقی آلوده به بیماریهای مختلفی بوده که ازآن میان ...

دراین طرح با انجام بررسیهای مختلف علل پیدایش آفت در سراوان تا حدودی روشن شده، نحوه انتقال آفت از نقاط آلوده به سایر نقاط تحت بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در جلب حشره از قبیل بافت پلیمر چوبی نخل (پنیر نخل) نور، فرمون جنسی و غیره طی آزمایشات مختلف تعیین میگردد و این مورد مشخص گردیده که بوی مغز تنه درختان خرما موجب جلب آفت می‌شود و به این اساس تله‌های تنه‌ای بکاربرده می‌شوند. زایچه‌ای که از سطح مقطع این تله‌ها پراکنده می‌گردد. آفت را جلب کرده و از محل زخم اقدام به تخمریزی در دا ...

در حال حاضر سالیانه درحدود 250 هزار تن انواع ضایعات در نخلستانهای کشور تولید می‌گردد. متاسفانه تاکنون استفاه صنعتی برای این ضایعات پیدا نشده و اغلب یا سوزانده و یا اینکه به مصارف سنتی می‌رسد. در این بررسی بدلیل اهمیت اقتصادی استفاده از این ضایعات ابتدا بررسی خواص فیزیکی، شیمیائی و آناتومیک ضایعات نخل با هدف تعیین موارد استفاده صنعتی به عمل آمده و سپس قابلیت و پتانسیل استفاده از این ماده را در صنایع کاغذ، فیبر و تخته چوب مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...

درخت آسوریک(آسوری) منظومه ی مفاخره آمیزی است میان بز و نخل، که به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی سروده شده ،ولی اکنون به خط پهلوی کتابی در دست است.احتمالا"ایرانیان این نوع ادبی را که دارای خصوصیات ادبیات شفاهی است،در ادوار قدیم از بین النهرین اقتباس کرده اند.نمونه هایی از آن در متون سومری-اکدی دیده می شود.گیاهان و حیوانات یکی از اساسی ترین عناصر شکل بخشی کهن الگو ها در ایران هستند.استفاده از نماد بز و نخل در دوره های کهن هنر ایران از اهمیت این نقش ما یه ی نمادین خبر می دهد. این ...
نمایه ها:
نخل | 
بز. | 

طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار باتیمار 3درخت برای لایم و 3درخت نخل خرما درکشت تلفیقی بصورت یک ردیف درمیان بطوریکه فاصله بین نخل و لایم بترتیب 12 مترو10 متر ودرکشت آزادبدون نخل که بعنوان شاهددرنظر گرفته شده 8 متربین خطوط و درختان می باشد.ازسال چهارم بعدازکاشت رکوردگیری محصول آغازخواهدگردیدودردفاتر مربوطه ثبت ودرپایان آزمایش نتایج حاصله ارزیابی وگزارش نهائی تهیه خواهدشد. تجزیه واریانس براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام خواهدشد. ...
نمایه ها:
نخل | 
خرما | 

طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی وبا 4 تیمار که درهرکرت آزمایشی 2 درخت برای لایم و 3 درخت خرما بصورت تلفیقی یک ردیف درمیان کشت می گردد بطوریکه فاصله بین نخل و لایم بترتیب 12 متر و 10 متر در کشت آزاد بدون نخل که بعنوان شاهد درنظر گرفته شده 8 متر فاصله بین خطوط و درختان می باشد. ...